přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Mistrovství České republiky družstev mužů a žen v atletice

Pořadatel
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky TJ Dukla Praha

Datum
Neděle 6. září 2015

Místo
Stadion Dukly Praha Juliska, Praha 6 - Dejvice

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS                Mgr. Václav Fišer
Řídící soutěže:                Dušan Molitoris – muži,
                                           Roman Málek - ženy
Předseda OV MČR        PaedDr. Jiří Šimice
Ředitel závodu:                Mgr. Radomil Skoumal
Hlavní rozhodčí:                Adriana Dvořáková
Technický ředitel:            Mgr. Josef Jičínský 
Režie:                                 Mgr. Tomáš Beran
Lékař závodu:                ZO ASC Dukla Praha

Přihlášky
Předběžné přihlášky se podávají do soboty 5. 9. 2015 do 20.00 hodin na webové stránce ČAS (www.atletika.cz). Musí obsahovat seznam závodníků/závodnic s uvedením příjmení, jména, startovního čísla a přihlašované disciplíny.

Startují
Dle článku 4. soutěžního řádu družstva, která se v extralize mužů i žen umístí na 1. - 7. místě, a družstva, která se umístí v 1. lize mužů i žen ve skupinách A, B a C na 1. místě. Dle čl. 17 soutěžního řádu může za družstvo startovat maximálně 24 závodníků.
Upozornění na článek 8 soutěžního řádu družstev: „Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže, ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly”.

Bodování
Dle čl. 15 soutěžního řádu se v MČR družstev boduje 10 míst systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod za 1. – 10. místo. Vítězná družstva získávají titul „Mistr ČR pro rok 2015“ a obdrží medaile, diplomy a pohár, stejně jako družstva na 2. a 3. místě.

Postupy a sestupy
Dle čl. 22 soutěžního řádu družstva, která obsadí v MČR družstev mužů a žen 1. – 8. místo, získávají právo startu v extralize mužů a žen v roce 2016. Družstva, která obsadí 9. a 10. místo, budou v roce 2016 zařazena do 1. ligy.

Technická porada
Uskuteční se v neděli 6. září 2014 od 10.00 hodin v klubovně FK Dukla na Julisce (malá tribuna). Technické porady se mohou zúčastnit 2 vedoucí za každé družstvo.

Závodní kancelář
Bude otevřena v neděli 6. září od 9.00 hodin a bude umístěna v klubovně budovy atletiky na stadionu Juliska. Vedoucí družstev zde obdrží startovní čísla.
 
Šatny
Budou k dispozici v budově lázní u vstupu na stadion a budou viditelně označeny. Šatny slouží pouze k převlečení. Pořadatel neručí za odložené věci.

Technická ustanovení
Atletický stadion má 400 m dlouhou umělohmotnou dráhu, 8 drah na rovince, 8 drah na obvodu. Umělohmotný povrch mají sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp.
Pro rozcvičování bude sloužit tréninkové hřiště s umělou trávou a 80 m dlouhou rovinkou s povrchem totožným s hlavním stadionem, na které budou k dispozici startovní bloky a překážky.    
Základní rozcvičení pro dlouhé hody bude organizováno takto:
- Kladivo bude možno podle pokynů pořadatelů točit na koulařském sektoru.
- Oštěpařky a oštěpaři mohou ve vymezeném prostoru využít gumové kuličky nebo podobné náhrady náčiní, s oštěpem je povoleno se pouze proběhnout bez odhodu.
- Disk bude možno omezeně pohazovat taktéž ve vymezeném prostoru.
Na závodní ploše budou u všech dlouhých hodů zaručeny podle pravidel dva cvičné pokusy.
Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci.
Na stadión budou závodníci zaváděni ze svolavatelny umístěné ve stanu u rozcvičovacího hřiště nad startem na 100 m – viz minutový časový program. Odchod ze závodiště je možný pouze přes mix zónu umístěnou na tribunce za cílem. Od soutěží v poli budou závodníci odváděni společně  rozhodčím.


Časy odvádění na sektor
Běhy 15 min, překážky 25 min., skoky, hody a vrhy 30 min a tyč 60 min. před zahájením disciplíny.

Vážení náčiní
Proběhne nejpozději 60 minut před zahájením disciplíny ve skladu náčiní (na startu 300 m).

Základní výšky a zvyšování 
Budou stanoveny na technické poradě.

Startovní listiny a výsledky
Budou vyvěšeny na výsledkových tabulích pod hlavní tribunou a zveřejněny okamžitě po skončení disciplíny na světelné tabuli. Stejným způsobem bude zveřejňován průběžný stav soutěže družstev.

Protesty a odvolání 
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže. Případné odvolání proti rozhodnutí se podává prostřednictvím hlavní rozhodčí jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 5 Pravidel atletiky). Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.  

Jury závodu:  
Ředitel závodu:        Mgr. Radomil Skoumal
Hlavní rozhodčí:       Adriana Dvořáková
Řídící soutěže ČAS:   Dušan Molitoris, Roman Málek
             
Dopingová kontrola
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v saunových prostorách budovy lázní.

Zdravotní služba
Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodu, bude k dispozici sanitka.

Parkování aut a autobusů
Na vyhrazených a označených prostorách na parkovišti v bezprostřední blízkosti areálu a v ulici Šlejnická. VIP parkoviště bude na vstupní ploše na stadionu. 

Občerstvení
Bude zajištěno ve stáncích v areálu stadiónu.

Časový pořad MR družstev, 6.září 2015, Dukla Praha, Juliska
10.00  Technická porada
10.30                                                                                                  kladivo M
11.40  5000 m chůze M, Ž                dálka Ž                                 kladivo Ž
13.00  Slavnostní zahájení
13.05                                                                                                    oštěp M
13.10                                                    výška M         dálka M         koule Ž
13.15  800 m Ž
13.25  800 m M
13.40  100 m př. Ž
13.55  110 m př. M
14.10  400 m Ž
14.20  400 m M
14.25                                                                                                     oštěp Ž
14.30  3000 m Ž
14.40                                                     výška Ž         trojskok Ž         koule M
14.50  3000 m
15.05  100 m Ž
15.15  100 m M
15.25  400 m př.         Ž                        tyč M           tyč Ž
15.40  400 m př. M                                                                                disk Ž
15.55  3000 m př. Ž
16.15  3000 m př. M                                                   trojskok M
16.35  200 m Ž
16.45  200 m M
17.00  1500 m Ž                                                                                     disk M
17.20  1500 m M
17.30  4x100 m Ž
17.40  4x100 m M
17.50  4x400 m Ž
18.05  4x400 m M
18.30  Závěrečný ceremoniál MČR družstev


Vytisknout