přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Mezikrajové utkání družstev staršího žactva

Pořadatel:         z pověření ČAS pořádá PSK Olymp Praha

Místo:            atletická hala Otakara Jandery, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7

Datum:         sobota 28. listopadu 2015

Vedoucí činovníci
Ředitel závodu:                   Miroslav Zahořák
Zástupce ČAS:                   Jiří Šorm               
Hlavní rozhodčí:                 Adriana Dvořáková
Technický delegát a závodní kancelář:    Martin Smetana 
Technický ředitel:               Jindřich Linhart
Kamera:                             Jiří Janoušek           

Přihlášky
Přes web ČAS do úterý 24.11. 2015 do 20:00 hodin                                                                                  
Případné změny v den závodu v závodní kanceláři do 10:50 hodin      

Závodní kancelář
Bude umístěna v místnosti ve vchodu do haly vpravo
Bude otevřena od 10:30 hodin. Vedoucí družstev zde do 10.50 hodin předají řídícímu pracovníku přehled startů.
Porada vedoucích družstev bude v 11 hodin v zasedací místnosti atletiky ve víceúčelové hale.

Šatny
Šatny (převlékárny) jsou k dispozici naproti vchodu do haly. Pořadatel neručí za odložené věci.
 
Občerstvení
Občerstvení bude k dispozici v atletické hale v prostoru tzv.VIP

Zdravotní služba
Zdravotní služba je zajištěna v označeném prostoru haly.

Soutěžní řád soutěže
Startují závodníci kategorie staršího žactva (ročník narození 2000 - 2001).
Za každé společné krajské družstvo starších žáků a žákyň startují v každé disciplíně max. 2 závodníci a  1 štafeta 6 x 200m. Start závodníka je povolen pouze ve dvou individuálních disciplínách a štafetě.
Společné družstvo maximálně celkem 14 žákyň a 14 žáků. (celkem 9 disciplín žáků a 9 disciplín žákyň + 1 společná štafeta).

Disciplíny                                                                                                                                                      
60m, 300m, 800m, 1500m, 60m př., výška, tyč, dálka, koule, smíšená štafeta 6 x 200m - 3 žáci a 3 žákyně.

Technická ustanovení
Postup z rozběhů do finále na 60m - závodníci postupují přímo na čas do finále A a B (12 nejlepších).
V ostatních bězích včetně běhů překážkových a štafet se pořadí stanoví podle dosažených časů ze všech běhů.
Základní výšky u skoku vysokého a jejich postupné zvyšování budou navrženy TD při technické poradě před závodem.
V technických disciplínách - výška, tyč, dálka a koule bude TD povolen start max. 20 závodníkům. Každý kraj může přihlásit 2 závodníky, jeden závodník má právo startu a dále do počtu 20 vybere TD ze seznamu přihlášených dle výkonů v databázi ČAS. Tento výběr zveřejní na stránkách ČAS do čtvrtka 26.11. 2015 do 12,00 hod.
Volba obsazení jednotlivých úseků smíšené štafety je v kompetenci vedoucích družstev.
Každé družstvo obdrží od ČAS příspěvek na dopravu dle vzdálenosti a počtu startujících.

Rozcvičování, prezentace
Rozcvičování před začátkem disciplíny bude probíhat ve víceúčelové hale, kde platí důležité upozornění zákazu používání treter, případně na hřišti s umělou trávou vedle atl.haly nebo na venkovní atletické dráze.
Prezentace proběhne ve víceúčelové hale, kde je umístěna svolavatelna. Závodníci budou po prezentaci odvedeni společně do haly k soutěži.
Časy prezentace: sprinty a běhy 20 minut před startem, technické disciplíny 30 minut, tyč 45 minut - na sektoru.
Prezentace a čas odchodu ze svolavatelny proběhne podle minutového časového pořadu, který bude vyvěšen v hale i ve svolavatelně. Upozornění pro trenéry závodníků, kteří se budou rozcvičovat na soutěž ve skoku o tyči: závodní sektor je nutno opustit 10 min před zahájením soutěže.

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny v hale na nástěnce a ve víceúčelové hale ve svolavatelně.

Vstup na závodní plochu
Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé

Startovní čísla
Startovní čísla se vydávají vedoucím družstev při poradě vedoucích

Výsledky
Výsledky budou vyvěšovány na nástěnce v hale. Oficiální výsledky
budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Hodnocení
od 1. místa 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 v každé disciplíně včetně štafet.
Body za štafetu se přidělují oběma družstvům.
Pro hodnocení se sčítají body členů družstva.
Při vzájemné bodové shodě v soutěži družstev rozhoduje větší počet umístění na prvních místech, (resp. dalších umístění) v individuálních startech.

Odměny
Každé družstvo obdrží za umístění v celkovém pořadí (společně žáci a žákyně) diplom a nejlepší tři týmy i pohár a medaile. Družstva v kategorii žáků a žákyň na prvních třech místech obdrží také pohár. Nejlepší výkony v kategorii dívek i chlapců budou odměněny pohárem.
Každý účastník obdrží také triko s potiskem.


Časový pořad
11:50        Slavnostní zahájení
12:00        60 m R     D                     tyč D        dálka D    koule H
12:15        60 m R         H         
12:35        60 m př.     D        
12:50        60 m př.     H
13:10        60 m F     AB    D       
13:20        60 m F     AB    H            dálka H    koule D
13:30                                                  tyč H        výška D
13:50        800 m        D        
14:15        800 m        H
14:30        300 m         D
14:50        300 m         H                  výška H
15:10        1500 m    D
15:25        1500 m     H
15:50        6 x 200 m H+D
16:15        Vyhlášení  

Vytisknout