přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

MČR mužů a žen na dráze 2015

Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub AK ŠKODA Plzeň.

Datum
Sobota 27.června a neděle 28. června 2015.

Místo
Plzeň - atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech.

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS  Mgr. Václav Fišer
Technický delegát  RNDr. Ladislav Kňákal
Ředitel závodů Ing. Miloslav Plašil
Hlavní rozhodčí Jiří Koleš
Technický ředitel Vladimír Bartůněk
Hlasatel  Jacek Přibáň, Tomáš Klement, Kateřina Nekolná 
Lékař    Mudr. Petra Teslíková
Režie  Pavel Průša

Startují
Muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem

Soutěže
Muži - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Ženy - 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.

Výdej startovních čísel
Bude probíhat v pátek 26. června 2015 od 15.00 hodin a v sobotu 27. června 2015 od 08.00 hodin v závodní kanceláři v tělocvičně v areálu atletického stadionu města Plzně ve Škvrňanech. Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve skoku do výšky a skoku o tyči jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v tribuně Atletického stadionu města Plzně, a to pro závodníky šatny č. 1, 2 a pro závodnice šatny č. 3 a 4. Dále je možnost využít šatny v prostorách tělocvičen.

Rozcvičování
Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochy Atletického stadionu města Plzně, přičemž rozcvičovat se lze:
- v běžeckém tunelu stadionu
- na tréninkovém vrhačském areálu  koule, oštěp. Disk, Kladivo - jen točení
- na hřišti s umělým povrchem o rozměrech 40x25m
- v tělocvičnách přilehlého školního areálu

Startovní listiny
Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v dolní části tribuny Atletického stadionu
města Plzně.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Kontrola náčiní
Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v dolní části tribuny Atletického stadionu města Plzně.

Svolavatelna
Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné běžeckým tunelem v oblasti startu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli v dolní části tribuny Atletického stadionu města Plzně a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže
Běhy, Chůze 20 min , Technické disciplíny 30 min , Tyč 60 min

Vstup na závodiště
Na závodní ploše Atletického stadionu města Plzně se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, resp. závodnice, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem, resp. závodnicí, nebo osobou z jeho, resp. jejího, doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka, resp. závodnice.
Pro sledování soutěží v tyči, kouli, kladivu a disku bude pro trenéry vymezeno zvláštní území.

Výsledky
Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v dolní části tribuny Atletického stadionu města Plzně.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty a odvolání
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v dolní části tribuny Atletického stadionu města Plzně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).
Jury : Technický delegát, Ředitel závodů, Hlavní rozhodčí

Doping
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách rehabilitace v hlavní tribuně.

Občerstvení
Bude zajištěno stánkovým prodejem v areálu stadionu

Parkování
VIP parkování pro držitele parkovacích karet bude zajištěno přímo v areálu stadionu
Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v přilehlém areálu učiliště , které bude označeno cedulemi a řízeno policií ČR

Akreditace , vstupenky
Výdej akreditací pro závodníky a členy výprav bude probíhat v označeném stanu před vstupem do areálu
Prodej vstupenek bude probíhat od dubna na webové adrese www.ticket-art.cz
Prodej vstupenek na místě bude probíhat před vstupem do areálu na označených místech

Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 17.června do úterý 23. června 2015, uzávěrka přihlášek je v úterý 23. června 2015 ve 24.00 hodin.

Prezentace
Provádějí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 24. do pátku 26. června 2015, ukončení prezentace je v pátek 26. června 2015 v 18.00 hodin.


časový pořad
    SOBOTA                           
11:00                                                                                                                        kladivo Ž - FINÁLE
12:30    SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ                       
13:00    100m př Ž - rozběhy                       
13:05                                                                                                  disk M - FINÁLE   
13:10                                                       tyč M - FINÁLE           
13:25    110 m př M - rozběhy                       
13:50    100m Ž - rozběhy                       
13:55                                                                               trojskok Ž - FINÁLE       
14:10    100m M - rozběhy                       
14:25                                                                                                                         koule Ž - FINÁLE
14:30    800m Ž - rozběhy                       
14:50    800m M - rozběhy                       
14:55                                                                            Výška Ž - FINÁLE       
15:10    100m př Ž - FINÁLE                       
15:20    110 m př M - FINÁLE                       
15:30    100m Ž - FINÁLE                       
15:40    100m M - FINÁLE                       
15:50    400m Ž - rozběhy                       
16:10    400m M - rozběhy                       
16:30    VYHLÁŠENÍ 1.blok                       
16:50    400m př Ž - rozběhy                       
16:55                                                                                                oštěp M - FINÁLE   
17:15    400m př M - rozběhy                       
17:20                                                       dálka M - FINÁLE           
17:45    5000m Ž - FINÁLE                       
18:10    5000m M - FINÁLE                       
18:35    4x100m Ž - FINÁLE                       
18:45    4x100m M - FINÁLE                       
19:00    VYHLÁŠENÍ 2.blok                       
                               
                               
    NEDĚLE                           
11:00                                                                                                kladivo M - FINÁLE   
13:00    200m Ž - rozběhy                       
13:05                                                                                                                                  disk Ž - FINÁLE
13:10                                                                             tyč Ž - FINÁLE       
13:20    200m M - rozběhy                       
13:35                                                       trojskok M - FINÁLE           
13:40    800m ŽF                           
13:50    800m MF                           
14:00    400m ŽF                           
14:10    400m MF                           
14:20    1500m ŽF                           
14:25                                                                                              koule M - FINÁLE   
14:30    1500m MF                           
14:35                                                      výška M - FINÁLE           
14:45    VYHLÁŠENÍ 1.blok                       
15:15    400m př ŽF                           
15:20                                                                                                                                oštěp Ž - FINÁLE
15:30    400m př MF                           
15:45    200m ŽF                           
15:50                                                                                            dálka Ž - FINÁLE       
15:55    200m MF                           
16:05    3000př ŽF                           
16:25    3000př MF                           
16:45    4x400m ŽF                           
17:00    4x400m MF                           
17:30    VYHLÁŠENÍ 2.blok                       

Plánky stadionu zde:
Možnosti ubytování

Hotel IBIS Plzeň
http://www.hotelibisplzen.cz/
při objednávce uvézt - akce MČR v atletice

Internáty a koleje v areálu AK ŠKODA Plzeň
kontakt
Ing. Libuše Šrámková
tel.: 377 308 235
e-mail: sramkova@staff.souepl.cz
www.souepl.cz

Internáty a koleje Plzeň - Slovany ( 10 min autem od areálu, 25 min MHD )
kontakt
Koterovská 85, Plzeň
tel. : 377 418 111
www.spse.pilsedu.cz

Vytisknout