přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Akademické mistrovství ČR

Propozice zde:

Pořadatel: katedra atletiky UK FTVS ve spolupráci s ČAUS

Datum: pondělí 8. ledna 2018

Místo: Praha, přetlaková hala Strahov

Disciplíny:

muži – 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., dálka, výška, trojskok, tyč, koule, štafeta 4 x 200 m

ženy – 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., dálka, výška, trojskok, tyč, koule, štafeta 4 x 200 m

Startují: studující prezenčního a kombinovaného studia na VŠ s platným studijním průkazem a lékařskou prohlídkou s věkovým omezením do 28 let. Soutěžící přihlášení mimo soutěž platí startovné 100,–Kč/1 start.

Za školu mohou v každé disciplíně startovat nejvýše 3 závodníci (-ice).

Přihlášky od 4. 12. 2017 00:00 do 5. 1. 2018 do 22:00 elektronicky na webovou stránku:  http://amcr.asp2.cz/

Prezentace: do 30 min před zahájením disciplíny

Stravné a cestovní výdaje: na náhradu mají nárok pouze účastníci HAM z řad akademiků, nikoli startující mimo soutěž.

Stravné

Akademickým účastníkům bude hrazeno stravné ve výši 80 Kč/osobu. Vyplacení bude prováděno v průběhu závodu do 12.00 h do 15.00 h oproti podpisu v závodní kanceláři. Při převzetí je nezbytné předložit občanský průkaz! Bez něho nebude příspěvek vyplacen.

Cestovné: bude proplaceno podle pokynů níže

Doprava vlakem či autobusem bude proplacena na základě doložených jízdenek. Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce o cestovních náhradách není nutné při účtování jízdného předkládat zpáteční jízdenky.

Kilometrovné – podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, o cestovních náhradách je upraveno interním pokynem VV ČAUS a to:

osobní auto – 5 Kč/1 km při 3 a více osobách. Při nižším počtu osob v autě se bude doprava proplácet ve výši ceny jízdného vlakem 2. třídy

mikrobus – 6 – 8 Kč/1km, podle velikosti mikrobusu

Při použití auta řidič řádně vyplní cestovní příkaz s udáním čísla bankovního účtu, na který mu bude výše nákladů zaslána, včetně uvedení jmen osob, které společně v autě cestovali.

Výše dopravy se proplácí z místa školy do místa soutěže.

Každý nárokující odevzdá ve svolavatelně řádně vyplněný Cestovní příkaz (formulář obdrží ve svolavatelně) doplněný číslem účtu. Vypočtená částka mu bude při splnění všech náležitostí zaslána na uvedený účet.

Kontaktní adresa: katedra atletiky UK FTVS, José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín

tel. 220 172 095, e-mail atletika@ftvs.cuni.cz

RNDr., PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.

ředitel závodu

 

Vytisknout