přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Předpisy

Předpisy ČAS platné k 1. 10. 2023

Stanovy ČAS

Etická pravidla IAAF/WA

Etický kodex ČAS

Směrnice ČAS o etických pravidlech ČAS

Související dokumenty – Safeguarding: Etika a ochrana osobnosti v atletice

Marketingové a reklamní předpisy World Athletics

Předpisy upravující postavení skupin osob v ČAS

Směrnice ČAS o registrovaných sportovcích

Směrnice ČAS č. 4/2020, o opatřeních přijatých v souvislosti s mimořádnou situací v České republice

Směrnice ČAS o rozhodčích

Směrnice ČAS o trenérech

Směrnice ČAS o atletických kroužcích

Směrnice ČAS o zástupcích atletů

Předpisy WA týkající se zástupců atleta zde.

Sazebník ČAS

Sazebník poplatků, odměn a náhrad

Procesní předpisy

Směrnice ČAS o členství v ČAS

Směrnice ČAS o disciplinárním řízení (disciplinární řád)

Jednací řád Valné hromady ČAS

Volební řád Valné hromady ČAS

Statut Dozorčí rady ČAS

Statut arbitrážní rady ČAS

Jednací řád výboru ČAS

Jednací řád předsednictva ČAS

Jednací řád valných hromad KAS

Volební řád valných hromad KAS

Další předpisy

Směrnice ČAS o evidenci členské základny v ČAS

Směrnice ČAS o článcích péče o talentovanou mládež

Směrnice ČAS o zabezpečení a průběhu reprezentačních akcí

Směrnice ČAS o přístupu pověřených osob k osobním údajům a o nakládání s těmito údaji

Směrnice ČAS o vedení účetnictví a hospodaření

Směrnice ČAS o zásadách udělování titulu Čestný člen ČAS

Směrnice ČAS - Soutěžní řád družstev

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportuVytisknout