přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Propozice

Pořadatel
Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický oddíl TJ VS Tábor, z.s.

Datum
Pátek 17., sobota 18. a neděle 19. června 2016.

Místo
Tábor - stadion Míru.
(soutěž ve vrhu koulí mužů se uskuteční na Žižkově náměstí v Táboře)

Vedoucí činovníci
Delegát ČAS                    Ing. Tomáš Janků,
                                         Bc. Martin Olšan
Technický delegát            Dr. Ladislav Kňákal
Předseda organizačního výboru        Mgr. David Bor
Ředitel závodů                Mgr. Petr Nývlt
Hlavní rozhodčí               Pavel Novák

Přihlášky
Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 8. do pondělí 
13. června 2016, uzávěrka přihlášek je v pondělí 13. června 2016 ve 24.00 hodin.

Prezentace
Provádějí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od středy 15. do pátku 17. června 2016, ukončení prezentace je v pátek 17. června 2016, a to pro soutěž ve vrhu koulí mužů v 12.00 hodin a pro ostatní soutěže v 18.00 hodin.

Startují
V soutěžích mužů a žen muži a ženy, příp. junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni oddíly a zařazeni technickým delegátem.
V soutěžích dorostenců a dorostenek dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na mistrovství ČR přihlášeni oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Soutěže
Muži:     100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Ženy:     100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule, disk, oštěp, kladivo.
Dorostenci:     3000 m, 2000 m př.
Dorostenky:    3000 m, 1500 m př.

Výdej startovních čísel
Pátek 17. června: pro soutěž ve vrhu koulí mužů v pátek 17. června 2016 od 14.00 do 16.00 hodin ve vestibulu Městského úřadu Tábor, Žižkovo náměstí 11, Tábor.
Pro ostatní soutěže od 16.00 do 19.00 hodin v závodní kanceláři v budově šaten venkovního plaveckého stadionu – Kvapilova ulice. 
Sobota 18. června: od 08.00 do 17:00 hodin v závodní kanceláři v budově šaten venkovního plaveckého stadionu – Kvapilova ulice.
Neděle 19. června: od 08.00 do 17:00 hodin v závodní kanceláři v budově šaten venkovního plaveckého stadionu – Kvapilova ulice.

Vstup na stadion:
Závodníkům slouží ke vstupu na stadion startovní číslo, které si vyzvednou v závodní kanceláři. Trenérům pak pro vstup na stadion budou v závodní kanceláři vydány akreditační karty. Pro ostatní účastníky mistrovství platí vstup na základě zakoupené vstupenky. Pro trenéry závodníků v soutěžích v poli budou ve svolavatelně vydávány speciální karty na trenérské pozice. Trenéři budou na tyto pozice zaváděni ze svolavatelny.

Stravování 
Stravování pořadatel nezajišťuje, v průběhu závodů však bude otevřený stánek s občerstvením. 

Zdravotní služba 
Zdravotní služba je zajištěna lékařkou závodů MUDr. Jarmilou Voběrkovou v místnosti lékařské služby v šatnovém bloku nad cílem.

Šatny
Šatny jsou k dispozici v budově venkovního plaveckého stadionu a v šatnovém bloku nad cílem.

Rozcvičování 
Pro rozcvičování před vlastní soutěží je možno použít rozcvičovací rovinku, na kterou se vstupuje  z plaveckého stadionu. Na rozcvičovací rovinku je povolen vstup pouze závodníkům na základě startovního čísla a trenérům na základě akreditační karty.

Kontrola náčiní 
Kontrola náčiní bude prováděna v prostoru svolavatelny na rozcvičovací rovince následovně, a to 120 - 60 minut před zahájením dané soutěže.

Startovní listiny 
Startovní listiny budou vyvěšeny v prostorách svolavatelny a na nástěnkách nad prostorem cíle.

Prezentace závodníků před soutěží 
Závodníci se prezentují před každým startem v prostoru svolavatelny a budou společně zaváděni k soutěži. Konec prezentace je stanoven: pro běhy 15 minut, pro skoky, vrh a hody 30 minut a pro skok o tyči a hod kladivem 65 minut před začátkem soutěže.

Vstup na závodní plochu stadionu 
Na závodní ploše stadionu se mohou v průběhu závodů pohybovat pouze závodníci, jejichž soutěže právě probíhají, rozhodčí a správní činovníci. Nedodržení tohoto ustanovení závodníkem nebo osobou z jeho doprovodu bude potrestáno diskvalifikací závodníka.

Pro závodníky a trenéry je vymezena část tribuny u startu běhu na 100 m, na kterou bude umožněn vstup na základě startovního čísla či akreditační karty.

Startovní čísla 
Každý závodník obdrží dvě startovní čísla, která musí mít v průběhu soutěže připevněna, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy, na prsou i na zádech. Startovní číslo se jménem je umístěno na prsou, druhé se startovním číslem na zádech. Výjimkou jsou skok do výšky a skok o tyči, kde mohou mít závodníci pouze startovní číslo se jménem připevněné, a to bez jakékoliv úpravy, buď na prsou, nebo na zádech. 

Základní výšky a zvyšování 
Budou určeny technickým delegátem podle přihlášek k soutěžím.

Výsledky 
Výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodů po jednotlivých soutěžích na nástěnkách nad prostorem cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Protesty a odvolání 
Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků této soutěže na nástěnce umístěné nad prostorem cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 Pravidel atletiky). Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 7 Pravidel atletiky).

Jury tvoří 
Ředitel závodů:     Mgr. Petr Nývlt
Hlavní rozhodčí:     Pavel Novák
Technický delegát:    Dr. Ladislav Kňákal

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch ČAS.

Vyhlašování vítězů 
Vyhlašování vítězů bude provedeno v blocích podle rozpisu a závodníci se na něj dostaví v klubovém resp. oddílovém dresu nebo v klubové, resp. oddílové teplákové soupravě, nikoli v civilním oblečení.

Dopingová kontrola 
Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem, který se prokáže platným průkazem o licenci a pověřovacím dopisem, vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat v šatnovém bloku na stadionu Míru.

Vytisknout