přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Krátce

30. ledna 2020, 14:31

Rusku hrozí vyloučení ze Světové atletiky, je to jedna z variant, kterou navrhuje AIU.

Ruský atletický svaz (RusAF) má už čtyři roky pozastaveno členství v IAAF (od října 2019 pod novým názvem Světová atletika, WA) a ruští atleti tak mohou na mezinárodních soutěžích startovat pouze s posvěcením od WA (status „ANA“). Během loňského roku se zdálo, že RusAF přeci jen spěje k obnovení členství, po událostech minulých týdnů však může nastat i opačný pohyb.

Rada Úřadu pro integritu atletiky (AIU) vydala ve středu prohlášení, v němž Radě Světové atletiky jako možné řešení navrhuje i vyloučení národního svazu. Jde o případ Danila Lysenka: ruský výškař měl být potrestán za chyby v systému Adams, do nějž atleti uvádí, kde se budou nacházet pro případnou dopingovou zkoušku – a Lysenko třikrát toto porušil, takže měl být potrestán. Jenže ruští funkcionáři mu měli pomoct tím, že padělali dokumenty a podali falešná svědectví.

RusAF pochybení svých členů vedení odmítla, nepředložila však žádné materiály nebo důkazy, které by svědčily o jejich nevině, a naopak obviňovala jiné a napadla proces jako takový. Proto AIU doporučuje případ postoupit Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS) a pokud by dala za pravdu AIU, může být trestem pro RusAF i vyloučení z WA.

Do tohoto stavu však podle prohlášení nechce Světová atletika dojít. V prohlášení zveřejněném jako reakce na AIU uvádí, že chce s Rusy jednat a uvádí, co napíše v dopise prezidentu RusAF. „Pokud si RusAF zachová současný přístup „plošného popírání“,“ píše se ve zprávě, „vložíme veškeré prostředky, abychom obhájili svá obvinění před CAS. Rada mezitím nebude posuzovat žádné žádosti o status „autorizovaného neutrálního sportovce“.“

Pokud naopak RusAF připustí obvinění, na únorovém zasedání Rada WA bude jednat o znovuobnovení procesu statutu ANA pro ruské atlety, dále zváží trest pro RusAF – nebylo by to však vyloučení z WA – a rozhodne o dalším postupu pro obnovení členství RusAF v světové asociace s konkrétními kroky, které je potřeba udělat.

Michal Procházka

Vytisknout