přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Oddělení ekonomické

vedoucí oddělení
Martina Renzová
Kompetence: administrace a kontrola rozpočtu ČAS, administrace státních dotací, nadačních příspěvků, darů
Tel.: 233 014 406
Tel.: 233 014 400
E-mail: mrenzova@atletika.cz

referent
Martina Solovic Šímová
Kompetence: evidence a likvidace objednávek a faktur, příprava a zpracování DPČ, DPP, příkazních smluv, ekonomická agenda činnosti atletických klubů / oddílů, sportovních středisek, vyúčtování záloh a cestovních náhrad, evidence a kontrola členských příspěvků, agenda registrací, obnovy registrací
Tel.: 233 014 403
Tel.: 233 014 400
E-mail: msimova@atletika.cz

referent
Tomáš Taubr
Kompetence: administrace žádostí o dotace, nadační příspěvky, dary (MŠMT, kraje, obce, partneři), administrace rozpočtu, administrace projektů, administrace ekonomiky významných sportovních akcí, koordinátor ekonomické agendy v OV mezinárodních akcí
Tel.: 233 014 403
Tel.: 233 014 400
E-mail: ttaubr@atletika.cz

referent
Iva Poláčková
Kompetence: ekonomická agenda reprezentace seniorů, juniorů (zpracování návrhů na VT, vystavování objednávek), průběžné sledování čerpání prostředků na sportovní přípravu reprezentace, ekonomická agenda sportovní přípravy VSCM a SCM, evidence materiálního vybavení reprezentace, příprava a realizace ekonomické agendy mezinárodních akcí, spolupráce s RSC (uvolnění na VT a akce
Tel.: 233 014 416
E-mail: reprezentace@atletika.cz

referent
Marie Parasková
Kompetence: průběžné zpracování čerpání rozpočtu, evidence pokladní hotovosti, vyúčtovávání záloh, likvidace bankovních výpisů, fakturace vyúčtování mezinárodních akcí vč. sportovní přípravy, ekonomická agenda činnosti KAS, manažerů KAS, VT SCM, vyúčtování záloh a cestovních náhrad, evidence majetku, inventarizace, statistické výkazy
Tel.: 233 014 416
E-mail: mparaskova@atletika.cz

 

Vytisknout