přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vzdělávací akce


Přehled všech vzdělávacích akcí

Přihlášky na aktuálně vypsaná školení, semináře a workshopy a objednávky metodických knih zde:

http://registr.atletika.cz/CoachTrainingRegistration

Pro obnovení licence je nutné získat za čtyřleté období minimálně 10 kreditů / bodů (podrobnosti v prováděcím pokynu níže na této stránce).

Výtah informací k prodloužení licence trenéra ČAS


Kredity / body získané na akcích přihlašovaných prostřednictvím přihlašovacího formuláře v Registru ČAS (viz odkaz výše) jsou připisovány automaticky po absolvování akce.

Pro získání kreditů / bodů z ostatních vypisovaných akcí (pořádaných jinými subjekty např. ČTA ČOV, UK FTVS, FSPS MUNI, ...) je nutné doložit účast na akci (certifikát, osvědčení, potvrzení o účasti, záznam v prezenční listině,..., stačí zaslat mailem).

Kredity / body jsou udělovány pouze za účast na akcích uvedených v kalendáři vzdělávacích akcí pro trenéry ČAS (viz výše).


Školení

Trenér / trenérka 1. třídy - Trenérská škola Licence A - CŽV UK FTVS, Praha

 • Nový kurz TŠ se SPECIALIZACÍ ATLETIKA 2023 - 2025 (výuka specializace bude probíhat podle inovovaného plánu s novým obsahem po specializacích = sekcích disciplín - sprinty a překážky).
 • Zájemci o trenérskou kvalifikaci 1. třídy specializace Vrh a hody se mohou hlásit na jaře 2024. Tato specializace bude otevřena v příštím akademickém roce.
 • Přihlášky budou otevřeny v dubnu 2024.
 • Vedoucí školení: Mgr. Jan Feher, administrátor akce: Mgr. Vít Rus
 • Poplatek: 25 000 Kč / školní rok (z toho 14 500 Kč obecná část, 10 500 Kč specializace atletika)

Doplnění vzdělání pro trenéry 2. třídy k udělení živnosti - obecná část UK FTVS Praha a FSPS MUNI Brno

 • Trenéři, kteří získali kvalifikaci Trenér 2. třídy před rokem 2021 (2011-2021) a chtějí si požádat na živnostenském úřadu o živnostenský list, si musí doplnit vzdělání kurzem „Vědecký základ sportovního tréninku“ (50 hodin všeobecného základu v rozsahu Licence B).
 • Kurz pořádá několikrát ročně FTVS UK v Praze.
 • Cena: 4 200 Kč / kurz
 • Více informací zde
 • Vědecký základ sportovního tréninku lze absolvovat také na FSPS MUNI v Brně,
 • Cena: 3 750 Kč / kurz
 • Více informací zde
 • Případné dotazy zodpoví vedoucí Metodického oddělení ČAS Vít Rus, mobil: 727 973 109, email: vrus@atletika.cz

Trenér / trenérka žactva (TŽ) nebo atletické přípravky (TAP) - školení trenérů jsou průběžně doplňována do kalendáře vzdělávacích akcí

 • školení organizují atletické oddíly (AO) / atletické kluby (AK), krajské atletické svazy (KAS), atletické akademie (AA), sportovní gymnázia (SG) a další akreditovaná pracoviště po domluvě s metodickou komisí MK ČAS / metodickým oddělením MO ČAS

 

Semináře

Fyzio hravě

 • Datum: 25. 11. 2023
 • Místo: Přetlaková hala Strahov, Praha 6
 • Cena: 500,- Kč
 • Kredity: 5
 • Vedoucí akce: Mgr. Dita Franklová
 • Přihláška a více informací zde

Dialogy České trenérské akademie (ČTA)

 • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE

Online semináře EA, Zdarma

 • odkaz pro registraci na High Performance Webinar Series 2022 ZDE
 • program High Performance Webinar Series 2022 ZDE

 

Workshopy

Workshop sekce skoků TR ČAS - Průpravná a speciální odrazová a skokanská cvičení

 • Datum: 2. - 3. 12. 2023
 • Místo: Městská sportovní hala (MSH), Mánesova ul. č. 1584, Otrokovice
 • Cena: 500,- Kč
 • Kredity: 5
 • Vedoucí akce: Aleš Prudký
 • Přihláška a další informace zde

Workshop - Silová příprava dětí a mládeže v atletice (kapacita naplněna)

 • Datum: 26. 11. 2023
 • Místo: Athletic training academy - ATA GYM Černošice, Mokropeská 2026
 • Cena: 4400,- Kč
 • Kredity: 5
 • Vedoucí akce: Bc. Tomáš Vodička
 • Přihláška a další informace zde

Vrhačský workshop (vrh koulí)

 • Datum: 11. 11 .2023
 • Místo: Přetlaková hala Strahov, Vaníčkova 44, Praha 6
 • Cena: Zdarma
 • Kredity: 5
 • Vedoucí akce: Mgr. Iveta Rudová
 • Přihláška a další informace zde


Konference

Česká trenérská akademie (ČTA)

 • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE
 • odkaz na web vzdělávání ČOV / ČTA ZDE

Dokumenty vztahující se k vzdělávání, další informace

Směrnice ČAS o trenérech

Prováděcí pokyny ke školení, prodloužení a obnovení licence

Literatura České trenérské akademie (ČTA)

 • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE

Magazín COACH - časopis České trenérské akademie (ČTA)

 • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE

 

 

 

 

 

Vytisknout