přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vzdělávací akce


Přehled všech vzdělávacích akcí

Přihlášky na aktuálně vypsaná školení, semináře a workshopy zde:

http://registr.atletika.cz/CoachTrainingRegistration

Pro obnovení licence je nutné získat za čtyřleté období minimálně 10 kreditů / bodů (podrobnosti v prováděcím pokynu níže na této stránce).

Kredity / body získané na akcích přihlašovaných prostřednictvím přihlašovacího formuláře v Registru ČAS (viz odkaz výše) jsou připisovány automaticky po absolvování akce.

Pro získání kreditů / bodů z ostatních vypisovaných akcí (pořádaných jinými subjekty např. ČTA ČOV, UK FTVS, FSPS MUNI, ...) je nutné doložit účast na akci (certifikát, osvědčení, potvrzení o účasti, záznam v prezenční listině,..., stačí zaslat mailem).

Kredity / body jsou udělovány pouze za účast na akcích uvedených v kalendáři vzdělávacích akcí pro trenéry ČAS (viz výše).


Školení

Trenér / trenérka 1. třídy - Trenérská škola Licence A - CŽV UK FTVS, Praha

 • V akademickém roce 2022 - 2023 NEBUDE OTEVŘENA SPECIALIZACE ATLETIKA.
 • Nový kurz TŠ se SPECIALIZACÍ ATLETIKA bude otevřen pro období 2023 - 2025 (výuka specializace bude probíhat podle inovovaného plánu s novým obsahem po specializacích = sekcích disciplín).
 • Zájemci o trenérskou kvalifikaci 1. třídy se mohou hlásit na jaře 2023 s uvedením specializace o jakou mají zájem.
 • Přihlášky budou otevřeny v březnu 2023.

Trenér / trenérka 2. třídy - školení specializované části + Trenérská škola Licence B CŽV UK FTVS, Praha

 • V akademickém roce 2022 - 2023 bude zahájen nový kurz školení trenérů 2. třídy v těchto specializacích: skoky, vrh a hody, víceboje, mládež.
 • výuka základní obecné části a specializace bude probíhat podle inovovaného plánu s novým obsahem po specializacích = sekcích disciplín ve třech 3-4 denních konzultacích).
 • 1. konzultace 11. 11. 2022 08:00:00 - 14. 11. 2022 18:00:00;
 • 2. konzultace: březen – duben 2023; 3. konzultace: listopad – prosinec 2023
 • Poplatek: 15 000 Kč / kurz
 • Vedoucí školení: Mgr. Jan Feher, administrátor akce: Mgr. Vít Rus
 • Přihláška

Doplnění vzdělání pro trenéry 2. třídy k udělení živnosti - obecná část UK FTVS Praha a FSPS MUNI Brno

 • Trenéři, kteří získali kvalifikaci Trenér 2. třídy před rokem 2021 (2011-2021) a chtějí si požádat na živnostenském úřadu o živnostenský list, si musí doplnit vzdělání kurzem „Vědecký základ sportovního tréninku“ (50 hodin všeobecného základu v rozsahu Licence B).
 • Kurz pořádá několikrát ročně FTVS UK v Praze.
 • Cena: 3 800 Kč / kurz
 • Více informací zde
 • Vědecký základ sportovního tréninku lze absolvovat také na FSPS MUNI v Brně,
 • Cena: 3 750 Kč / kurz
 • Více informací zde
 • Případné dotazy zodpoví vedoucí Metodického oddělení ČAS Vít Rus, mobil: 727 973 109, email: vrus@atletika.cz

Trenér / trenérka 3. třídy - školení pořádá MO ČAS ve spolupráci s Katedrou atletiky a sportů v přírodě UK FTVS, Praha

 • Nový kurz školení trenérů 3. třídy v těchto specializacích: sprinty a překážky; běhy–chůze; víceboje/mládež; skoky; vrh a hody.
 • výuka základní obecné části a specializace bude probíhat podle inovovaného plánu s novým obsahem po specializacích = sekcích disciplín ve dvou 4 denních konzultacích).
 • 1. konzultace 13.10.2022 09:00:00 - 16.10.2022 18:00:00;
 • 2. konzultace: 10.11.2022 09:00:00 - 13.11.2022 18:00:00
 • Poplatek: 10 000 Kč / kurz
 • Vedoucí školení: Mgr. Jan Feher, administrátor akce: Mgr. Vít Rus
 • Přihláška

Školení TAP a TŽ

Školení TŽ AC Mladá Boleslav
Školení TŽ ASK Dipoli
 • Termín: 8.-9. 10. a 26.-27. 11 2022
 • Cena: 7 900 Kč / kurz (zahrnuje obědy a svačiny)
 • Přihlašování ZDE do 5.10.2022
Školení TŽ A.C. TEPO Kladno

Semináře

Seminář ČPTM a jednání rozšířených sekcí SCM

místo: Hotel Krystal + UK FTVS Praha

termín: 04. 11. 2022 12:00:00 – 05. 11. 2022 18:00:00

přihláška otevřena: 01. 08. 2022 00:00:00 – 31. 10. 2022 23:59:59

přihláška: pouze pro zvané (VT SpS, VT SCM, RT SCM, VT/HT SG, T RSC) - bez poplatku!!!

poplatek: VT / HT SG 500 Kč; trenéři: T SpS, T SG, T SCM 1500 Kč / poplatek ČAS /

vedoucí akce: Mgr. Jan Koutník

poznámka: Účastní se pouze osobně pozvaní. Trenéři se účastní semináře a jednání sekcí SCM, kam jsou přizváni vedoucí trenéři sekcí TR ČAS a trenéři RSC.

účastí na tomto semináři získáte 10 kreditů / bodů

 

Jednodenní „doškolovací“ seminář – Praha (celé hybridně)

 • místo: UK FTVS, Praha, José Martího 269/31
 • vedoucí semináře: Mgr. Jan Feher, e-mail: jfeher@atletika.cz, mobil: +420 604 919 907
 • termín: 5. 11. 2022, 9 - 18 hodin
 • přihlášky otevřeny: 1. 8. 31. 10. 2022 do 23:59:00
 • přihláška 1. a 2. tr. třída: ZDE
 • přihláška 3. tr. třída a TŽ: ZDE
 • přihláška tr. TAP: ZDE
 • poplatek: 1000 Kč (1. třída, 2.třída, 3. třída, TŽ, TAP) – jednotný poplatek ČAS / trenér
 • účastí na tomto semináři získáte 10 kreditů / bodů.

Jednodenní „doškolovací“ seminář – Brno (celé hybridně)

 • místo: FSPS MUNI Brno – Kampus
 • vedoucí semináře: Mgr. Tereza Králová, Mgr. Zuzana Hlavoňová, Ph.D
 • termín: 26. 11. 2022, 9 - 18 hodin
 • přihlášky otevřeny: 12. 8. 20. 11. 2022 do 23:59:00
 • přihláška 1. a 2. tr. třída: ZDE
 • přihláška 3. tr. třída a TŽ: ZDE
 • přihláška tr. TAP: ZDE
 • poplatek: 1000 Kč (1. třída, 2.třída, 3. třída, TŽ, TAP) – jednotný poplatek ČAS / trenér
 • účastí na tomto semináři získáte 10 kreditů / bodů.

Seminář pro vedoucí školení trenérů TŽ a TAP

 • určený pro zástupce oddílů, které chtějí v příštím roce pořádát školení TAP a TŽ
 • TAP: 26.11.2022, TŽ: 27.11.2022, vždy 10-17 h
 • Místo: Praha, přetlaková hala Strahov, Diskařská ul.
 • Cena: 1000 Kč
 • Kredity: 8
 • Vedoucí semináře: Iveta Rudová (rudova.iveta@gmail.com)

Jednodenní „doškolovací“ seminář – Ostrava (celé hybridně)

 • místo: MS KAS + KAAO – Atletická hala Ostrava - Vítkovice
 • vedoucí semináře: Mgr. Marie Valová, Ph.D
 • termín: 3. 12. 2022, 9 - 18 hodin
 • přihlášky otevřeny: 12. 8. 27. 11. 2022 do 23:59:00
 • přihláška 1., 2. a 3. tr. třída: ZDE
 • přihláška trenéři žactva TŽ a atl. přípravky: ZDE
 • poplatek: 1000 Kč (1. třída, 2.třída, 3. třída, TŽ, TAP) – jednotný poplatek ČAS / trenér
 • účastí na tomto semináři získáte 10 kreditů / bodů.

Dialogy České trenérské akademie (ČTA)

 • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE

Kurzy UK FTVS CŽV

Sportovci v právu 29. 9. 2022 / 25.10.2022 / 1.12.2022 začátek ve 13:00, předpokládaný konec kolem 19:00

 • Místo konání: učebna U1, 3.patro, v sídle UK FTVS, José Mártího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín
 • Přihláška: ZDE
 • Cena: 2500 Kč / kurz
 • za absolvování kurzu budou přiděleny 4 kredity / body po doložení účasti na kurzu

Online semináře EA, Zdarma

 • odkaz pro registraci na High Performance Webinar Series 2022 ZDE
 • program High Performance Webinar Series 2022 ZDE


Workshopy

Konference

Mosty České trenérské akademie (ČTA)

 • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE

Dokumenty vztahující se k vzdělávání, další informace

Směrnice ČAS o trenérech

Prováděcí pokyny ke školením, prodloužení a obnovení licence

Literatura České trenérské akademie (ČTA)

 • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE

Magazín COACH - časopis České trenérské akademie (ČTA)

 • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE

 

 

 

 

 

Vytisknout