přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vzdělávací akce


Přehled všech vzdělávacích akcí

Přihlášky na aktuálně vypsaná školení, semináře a workshopy zde:

http://registr.atletika.cz/CoachTrainingRegistration

Pro obnovení licence je nutné získat za čtyřleté období minimálně 10 kreditů / bodů (podrobnosti v prováděcím pokynu níže na této stránce).

Výtah informací k prodloužení licence trenéra ČAS


Kredity / body získané na akcích přihlašovaných prostřednictvím přihlašovacího formuláře v Registru ČAS (viz odkaz výše) jsou připisovány automaticky po absolvování akce.

Pro získání kreditů / bodů z ostatních vypisovaných akcí (pořádaných jinými subjekty např. ČTA ČOV, UK FTVS, FSPS MUNI, ...) je nutné doložit účast na akci (certifikát, osvědčení, potvrzení o účasti, záznam v prezenční listině,..., stačí zaslat mailem).

Kredity / body jsou udělovány pouze za účast na akcích uvedených v kalendáři vzdělávacích akcí pro trenéry ČAS (viz výše).


Školení

Trenér / trenérka 1. třídy - Trenérská škola Licence A - CŽV UK FTVS, Praha

 • Nový kurz TŠ se SPECIALIZACÍ ATLETIKA bude otevřen pro období 2023 - 2025 (výuka specializace bude probíhat podle inovovaného plánu s novým obsahem po specializacích = sekcích disciplín).
 • Zájemci o trenérskou kvalifikaci 1. třídy se mohou hlásit na jaře 2023 s uvedením specializace o jakou mají zájem.
 • Přihlášky budou otevřeny v dubnu 2023.
 • Vedoucí školení: Mgr. Jan Feher, administrátor akce: Mgr. Vít Rus
 • Poplatek: 25 000 Kč / školní rok (z toho 13 000 Kč obecná část, 12 000 Kč specializace atletika)

Trenér / trenérka 2. třídy - školení specializované části + Trenérská škola Licence B CŽV UK FTVS, Praha

 • V akademickém roce 2022 - 2023 bude zahájen nový kurz školení trenérů 2. třídy v těchto specializacích: skoky, vrh a hody, víceboje, mládež.
 • výuka základní obecné části a specializace bude probíhat podle inovovaného plánu s novým obsahem po specializacích = sekcích disciplín ve třech 3-4 denních konzultacích).
 • 1. konzultace 11. 11. 2022 08:00:00 - 14. 11. 2022 18:00:00;
 • 2. konzultace: březen – duben 2023; 3. konzultace: listopad – prosinec 2023
 • Vedoucí školení: Mgr. Jan Feher, administrátor akce: Mgr. Vít Rus
 • Poplatek: 15 000 Kč / kurz
 • Přihláška

Doplnění vzdělání pro trenéry 2. třídy k udělení živnosti - obecná část UK FTVS Praha a FSPS MUNI Brno

 • Trenéři, kteří získali kvalifikaci Trenér 2. třídy před rokem 2021 (2011-2021) a chtějí si požádat na živnostenském úřadu o živnostenský list, si musí doplnit vzdělání kurzem „Vědecký základ sportovního tréninku“ (50 hodin všeobecného základu v rozsahu Licence B).
 • Kurz pořádá několikrát ročně FTVS UK v Praze.
 • Cena: 3 800 Kč / kurz
 • Více informací zde
 • Vědecký základ sportovního tréninku lze absolvovat také na FSPS MUNI v Brně,
 • Cena: 3 750 Kč / kurz
 • Více informací zde
 • Případné dotazy zodpoví vedoucí Metodického oddělení ČAS Vít Rus, mobil: 727 973 109, email: vrus@atletika.cz

Trenér / trenérka 3. třídy - školení trenérů  23. 3. - 30. 4. 2023 - Městský stadion Ostrava Vítkovice

 • bude zahájen nový kurz školení trenérů 3. třídy v těchto specializacích: skoky, vrh a hody, víceboje, mládež.
 • výuka základní obecné části a specializace bude probíhat podle inovovaného plánu s novým obsahem po specializacích = sekcích disciplín ve dvou 4 denních konzultacích).
 • 1. konzultace 23. 3. 2023 16:00 - 26. 3. 2023 17:15;
 • 2. konzultace: 27. 4. 2023 16:00 – 30. 4. 2023 19:00;
 • Náslechové praxe: květen - srpen 2023
 • Závěrečná zkouška + pohovor k závěrečné práci: září - říjen 2023
 • Vedoucí školení: Mgr. Marie Valová Ph.D., administrátor akce: Mgr. Vít Rus
 • Poplatek: 10 000 Kč / kurz
 • Přihláška

Trenér / trenérka žactva (TŽ) nebo atletické přípravky (TAP) - školení trenérů  jsou průběžně doplňována do kalendáře vzdělávacích akcí

 • školení organizují  atletické oddíly (AO) / atletické kluby (AK), krajské atletické svazy (KAS), atletické akademie (AA), sportovní gymnázia (SG) a další akreditovaná pracoviště po domluvě s metodickou komisí MK ČAS / metodickým oddělením MO ČAS

 

Semináře

Dialogy České trenérské akademie (ČTA)

 • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE

Online semináře EA, Zdarma

 • odkaz pro registraci na High Performance Webinar Series 2022 ZDE
 • program High Performance Webinar Series 2022 ZDE


Konference

Česká trenérská akademie (ČTA)

 • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE
 • odkaz na web vzdělávání ČOV / ČTA ZDE

Dokumenty vztahující se k vzdělávání, další informace

Směrnice ČAS o trenérech

Prováděcí pokyny ke školení, prodloužení a obnovení licence

Literatura České trenérské akademie (ČTA)

 • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE

Magazín COACH - časopis České trenérské akademie (ČTA)

 • odkaz na web ČOV / ČTA ZDE

 

 

 

 

 

Vytisknout