přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Metodika tréninku

vybrala a průvodní text napsala Doc. PhDr. Božena Choutková, CSc.

Halová historie

Začátkem roku 2006 jsme obdivovali již XX. halové atletické mistrovství. Konalo se v nově vybudované rozsáhlé hale v Moskvě. Za účasti atletů z celého světa bylo dosaženo řady vynikajících výkonů. Znovu se ukázalo, že úroveň výkonů, dosahovaných na dráze i v halách, se nijak neliší. Vznik halové atletiky a s tím spojení výstavby atletických hal bylo vyvoláno požadavky jednak tréninkovými (celoroční příprava kondiční i technická), jednak společenskými (účast diváků). O tomto důležitém mezníku atletických dějin se zmiňuje tato stať.
/Atletika č. 1, 1991/

620 cm není utopií...

V souvislosti s mimořádnými výkony a světovými rekordy ve skoku o tyči J. Isinbajevové, připomínané v našem i světovém tisku, uvádí se často jméno rekordmana S. Bubky. On sám napsal v roce 1991 o budoucnosti skoku o tyči.
/Atletika č. 4, 1991/

V diskařském kruhu

František Nepil je spisovatelem, známým svým specifickým způsobem psaní. Jeho vyprávění má výrazné znaky lidového hovoru. Je známý jeho kladný vztah a obdiv ke sportu, zejména k atletice.
/Atletika č. 1, 1994/

Osamělost českého běžce

Uvádíme stať, která se dotýká problému vysoce aktuálního i dnes (běhy na střední tratě). Řada trenérů, atletickcýh specialistů, hledá příčiny této slabé stránky české atletiky. Připomínáme článek velmi osobitě zaměřený, pokoušející se odhalit příčiny neutěšené situace v atletickcýh bězích.
/Atletika č. 12, 1994/

Rychlost, rychlost, rychlost

Problematika tréninku běhů se objevuje v Atletice často. Konkrétní příklady tréninku mohou pomoci k vytvoření vlastních plánů s ohledem na konkrétní svěřence.
/Atletika č. 3, 1996/

Školní tělesná výchova a atletika

Nová koncepce školní výuky (učební programy) se týká i tělesné výchovy. Uplatňuje se v ní řada sportovních prvků (výkony, soutěže). Atletika se svým přirozeným charakterem uplatní ve všech věkových stupních.
/Atletika č. 1, 1997/

Dýchání při běhu

Problematika dýchání při běhu nebývá často předmětem výzkumu, ani ucelené metodiky. Upozorňujeme na zajímavou stať, která dobře doplňuje metodiku tréninku.
/Atletika č. 2, 1997/

Stáří je vůl...

Řada našich umělců, zejména herců, se zajímá o sport. Jejich zájem spočívá v tom, že "fandí" určitému sportu nebo konkrétnímu sportovci. Je však i řada těch, kteří sami sportují buď vážně, nebo s humorem. V roce 1997 přispěl svými postřehy a zkušenostmi Jiří Sovák.
/Atletika č. 9, 1997/

Na prahu tisíciletí

Rok 1999 byl ve všech oblastech lidské činnosti příležitostí k zamyšlení nad dosavadním vývojem a k úvahám jak dále. I dnes, v roce 2006, je zajímavé přečíst si slova předsedy ČAS a konfrontovat je se současností. Zvážit, co bylo za posledních deset let splněno.
/Atletika č. 1, 1999/

Vytisknout