přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Podmínky získání trenérské kvalifikace na základě vzdělání


Student/absolvent  podává žádost o jmenování trenérem na základě uznání studia individuálně.

Požadované náležitosti u jednotlivých trenérských tříd:

Trenér atletických přípravek (TAP)
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   potvrzení o absolvování předmětu v dílčím úseku studia s odpovídajícím rozsahem a jehož obsah zahrnuje témata školení trenérů atletických přípravek
•   poplatek 200,- Kč

Trenér žactva (TŽ)
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   potvrzení o absolvování předmětu v dílčím úseku studia s odpovídajícím rozsahem a jehož obsah zahrnuje témata školení trenérů žactva
•   poplatek 200,- Kč

3. trenérská třída
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   potvrzení o absolvovaném předmětu, resp. předmětů s odpovídajícím rozsahem a jehož obsah zahrnuje témata školení trenérů 3. třídy nebo kopie dodatku diplomu
•   absolventi sportovních gymnázií s kmenovým sportem atletika musí dodat kopii maturitního vysvědčení, ze kterého je zřejmé, že maturovali z předmětu Teorie sportovní přípravy a musí mít již dosaženou kvalifikaci Trenér žactva.
•   poplatek 200,- Kč


2. trenérská třída
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   kopie vysokoškolského diplomu nebo oficiální potvrzení o ukončení studia
•   kopie dodatku diplomu nebo potvrzená kopie indexu spolu s potvrzeným tématem diplomové, resp. bakalářské práce s uvedením o jakou specializaci žádá
•   poplatek 200,- Kč

1. trenérská třída
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   kopie vysokoškolského diplomu nebo oficiální potvrzení o ukončení studia
•   kopie dodatku diplomu nebo potvrzená kopie indexu spolu s potvrzeným tématem diplomové práce
•   poplatek 200,- Kč

Obecná ustanovení

  • Budou uznány pouze žádosti od studentů/absolventů těch fakult nebo vysokých škol, které zaslaly sylaby vyučovaných předmětů vztahujících se ke kvalifikacím atletických trenérů / a od absoloventů ze sportovních středních škol, kde je kmenovým sportem atletika.
  • Žádosti vyřizuje Metodická komise ČAS (MK ČAS), která zasedá 4x ročně.
  • Žádosti se zasílají naskenované:

               na email: dkolinger@atletika.cz

  • Žádosti se zasílají bez poplatku. Žadateli budou zaslány pokyny k zaplacení za jmenování trenérem až po schválení Metodickou komisí ČAS.

 

V případě dotazů se obraťe na email: dkolinger@atletika.cz, 233 014 411.

Vytisknout