přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Podmínky získání trenérské kvalifikace na základě vzdělání


Student/absolvent  podává žádost o jmenování trenérem na základě uznání studia individuálně do 4 let od absolvování studia (více informací v prováděcím pokynu, viz níže).

Požadované náležitosti u jednotlivých trenérských tříd:

Trenér atletických přípravek (TAP)
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   potvrzení o absolvování předmětu v dílčím úseku studia s odpovídajícím rozsahem a jehož obsah zahrnuje témata školení trenérů atletických přípravek
•   poplatek 300,- Kč

Trenér žactva (TŽ)
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   potvrzení o absolvování předmětu v dílčím úseku studia s odpovídajícím rozsahem a jehož obsah zahrnuje témata školení trenérů žactva
•   poplatek 300,- Kč

3. trenérská třída
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   potvrzení o absolvovaném předmětu, resp. předmětů s odpovídajícím rozsahem a jehož obsah zahrnuje témata školení trenérů 3. třídy nebo kopie dodatku diplomu
•   absolventi sportovních gymnázií s kmenovým sportem atletika musí dodat kopii maturitního vysvědčení, ze kterého je zřejmé, že maturovali z předmětu Teorie sportovní přípravy a musí mít již dosaženou kvalifikaci Trenér žactva.
•   poplatek 300,- Kč


2. trenérská třída
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   kopie vysokoškolského diplomu nebo oficiální potvrzení o ukončení studia
•   kopie dodatku diplomu (seznam absolvovaných předmětů) nebo potvrzená kopie indexu spolu s potvrzeným tématem diplomové, resp. bakalářské práce s uvedením o jakou specializaci žádá
•   poplatek 300,- Kč

1. trenérská třída
•   vyplněný osobní dotazník (viz odkaz níže)
•   kopie vysokoškolského diplomu nebo oficiální potvrzení o ukončení studia
•   kopie dodatku diplomu (seznam absolvovaných předmětů) nebo potvrzená kopie indexu spolu s potvrzeným tématem diplomové práce
•   poplatek 300,- Kč (v případě absolvování trenérské školy, kterou pořádá ČAS se poplatek neplatí)

Obecná ustanovení

  • Žádosti vyřizuje průběžně Metodické oddělení ČAS  (dkolinger@atletika.czmetodika@atletika.cz), 233 014 411.
  • Žádosti se zasílají naskenované - v elektronické podobě.
  • Žádosti se zasílají bez poplatku. Žadateli budou zaslány pokyny k zaplacení za jmenování trenérem až po schválení.
  • Celý proces schvalování žádostí se řídí platným prováděcím pokynem.

 

 

Vytisknout