přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Jak se stát trenérem

Trenérem atletiky je jmenován ten, kdo splní podmínky pro udělení příslušné kvalifikace. Může se tak stát dvojím způsobem:

1) Absolvováním příslušného školení trenérů, které vypisuje Metodická komise ČAS

nebo

2) Uznáním předešlého tělovýchovného vzdělání ze strany Metodické komise ČAS (instrukce naleznete zde)

Každá z trenérských tříd, jichž je v současnosti celkem pět, klade na uchazeče jiné nároky. Relativně nejnižší jsou spojovány s kvalifikacemi Trenér atletických přípravek (TAP) a Trenér žactva (TŽ). Školení k získání těchto kvalifikací mohou organizovat i AO/AK či krajské atletické svazy.

Po trenérech 3., 2. a 1. třídy, která je nejvyšší, se požaduje vedle stále vzrůstajícího objemu trenérského vzdělání určitý minimální věk. Podrobně jsou podmínky získání konkrétních trenérských kvalifikací uvedeny v příslušné směrnici ČAS, kterou najdete zde.      

Jmenování trenéra do kvalifikační třídy je platné po dobu 4 let. Během tohoto období se musí trenér zúčastnit vzdělávací akce/í a získat minimálně 10 bodů/kreditů (více v pokynu k prodloužení licence). V případě získání dostatečného počtu kreditů bude platnost licence prodloužena o další 4 roky vždy ke 31.12. roku, ve kterém její platnost končí.

 


Upozorňujeme, že v případě ukončení členství atletického oddílu/klubu v ČAS automaticky zaniká platnost licence trenérům vedených v daném AO/AK. V případě zájmu je možné licenci převést na jiný AO/AK, ve kterém se trenér musí stát členem.

Taktéž je možné ukončovat v registru ČAS oddílovou, resp. klubovou příslušnost trenérům, kteří již v AO/AK nepůsobí nebo jim skončila platnost licence.

V obou případech napište na mail metodika@atletika.cz

 

Vytisknout