přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Vlašičová Blanka - výška - 205 cm (12.6.2008)

Vlašičová Blanka – skok vysoký - 205 cm - Ostrava 12.6.2008

Komentář Stanislava Joukala (pozn. k číslování snímků - v řádcích na sebe snímky navazují zprava doleva):

Blanka Vlašičová je pravidelnou účastnicí výškařských závodů v České republice. V hale se představila loni divákům v Hustopečích, letos publiku v Ostravě na Zlaté tretře. Její účast v závodě je zárukou vysoké sportovní výkonnosti a nezapomenutelným diváckým zážitkem. Na tvrdém ostravském sektoru předvedla rekord mítinku 205 cm a s přehledem porazila celé startovní pole. Popisovat techniku této skokanky je podobné jako citovat popis techniky flopu z atletické učebnice. Ten kdo technicky zvládne tuto disciplínu jako Blanka, musí skočit vysoko.  Také mimořádné somatické předpoklady jsou velkou devizou této závodnice. Její temperament z ní vytváří hvězdu světové výšky.

Na 1. snímku je zachycen dokrok levé (později odrazové nohy) dva kroky před laťkou. Výborná běžecká práce paží (úhel předloktí a záloktí asi 90 stupňů) dává předpoklad pro ekonomický způsob běhu. Náklon trupu do středu oblouku je zcela přirozený. Na 2. snímku je aktivní běžecká fáze(postupné stupňování rychlosti pohybu), vzpřímený trup a aktivní běh po oblouku. Na 3. snímku je zachycen dokrok na předposledním kroku. Chodidlo pravé nohy se celou plochou opírá o rozběžiště, stabilizuje náklon trupu a závodnice zahajuje soupažný švih paží. Aktivní stehno levé nohy směřuje vpřed. Stehna se míjí a  téměř se dotýkají. Na 4. snímku je zachycen poslední krok před položením odrazové nohy na místo odrazu. Dochází k postupnému záklonu trupu a vysunutí pánve vpřed. Závodnice očima sleduje laťku a tím periferně vnímá správnou vzdálenost místa odrazu. Na 5. snímku lze vidět dokrok levé nohy na místo odrazu. Závodnice se nejdřív měkce patou dotkne podložky, pravá -švihová noha zahájí mohutný švih. Na 6. snímku již došlo k položení celého chodidla na místo odrazu. Směr náklonu trupu od laťky (na spojnici levé nohy-kotník-koleno-bok- a levé rameno) je přímo ukázkový. Fáze amortizace (předpětí) je zachycena na snímku č. 7. Ideální  koordinace práce kotníku a švihové nohy je patrná právě tady. Stehna obou nohou jsou při pohledu ze strany v zákrytu. To je ideální stav. Pravé rameno a pravá paže směřují vpřed a vzhůru. 8. snímek zachycuje pokračování odrazu. Závodnice vzdoruje odstředivé síle a snaží se odrazit nahoru. Na 9. snímku je zachycen konec odrazu. Závodnice švihá kolenem švihové nohy mírně do středu oblouku, paže švihají vzhůru, pouze malý úklon hlavy (kormidla skoku) směřuje k laťce. Na 10. snímku začalo stoupání těla, ale pokračuje dál švih švihové nohy vzhůru. Toto dotažení švihu je velmi důležité. Ještě na 11. snímku vidíme, že švihová noha stále v pohybu pokračuje. Ukazatelem je vysoká poloha chodidla švihové nohy nad odrazištěm. Závodnice ve fázi stoupání periferně sleduje laťku. Na 12. snímkuje zachycena vysoká poloha  ramen a současně i pánve před fází překonání laťky, stále pokračuje vysoký švih švihové nohy. To vytváří předpoklady pro další snadnější zdolání laťky. 13. snímek je ukázkou dobré prostorové orientace závodnice. Záklon hlavy, a postupný hrudní záklon těsně obtáčí laťku. Na 14. snímku Blanka předvádí vysokou uvolněnost páteře. Pánev dál přirozeně směřuje vzhůru, reakcí na tento pohyb je ponoření ramen pod rovinu laťky, Na 15. a 16. snímku je zachyceno výborné časování přetažení stehen a postupně lýtek přes laťku. U výšky platí, že ten, kdo přetáhne zadek a stehna přes laťku, má to nejhorší za sebou. Pokud shodí laťku patami, je to důsledkem špatného načasování přetažení lýtek nebo krátkého švihu při odraze a tím prodloužení časování pat pro přechod laťky. Protože Blanka Vlašičová toto všechno umí, byl tento skok úspěšný.

00083.JPG 00078.JPG 00075.JPG
00088.JPG 00087.JPG 00085.JPG
00091.JPG 00090.JPG 00089.JPG
00096.JPG 00094.JPG 00092.JPG
00103.JPG 00101.JPG 00098.JPG
00106.JPG

 

Vytisknout