přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Pokyny komise rozhodčích ČAS

Metodický návod KR ČAS č. 1/2017

Pokyn KR ČAS č. 1/2012 - Osnovy školení rozhodčích atletiky naleznete zde:

Pokyn KR ČAS č. 1/2005 - Diskvalifikace soutěžících při atletických soutěžích

Komise rozhodčích Českého atletického svazu vydává pokyn č. 1/2005.

PRAVIDLO 145 – Diskvalifikace
doplňuje se poznámka

Pozn.: Při soutěžích řízených ČAS je neuposlechnutí příkazu rozhodčího třeba považovat za nesportovní jednání a soutěžící se vystavuje nebezpečí okamžitého vyloučení z další účasti v dané disciplině a všech disciplín, konaných téhož dne.

PRAVIDLO 180 - Všeobecná ustanovení
doplňuje se poznámka za bod 2

Pozn. – Porušení tohoto ustanovení je důvodem k okamžitému vyloučení závodníka z další účasti v disciplíně bez předchozího upozornění nebo varování žlutou kartou.

Platnost uvedeného pokynu od 1. 5.2005

Praha 23. 4. 2005
Oskar Opavský, v.r.
Předseda KR ČAS

Pokyn KR ČAS č. 2/2003 - Zásady pro delegování rozhodčích atletiky

Pokyn KR ČAS č. 1/2003 - Zvýšení bezpečnosti při atletických soutěžích

Pokyn KR ČAS č. 1/2000 - Bezpečnost při atletických soutěžích naleznete zde:

Vytisknout