přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Obecné informace, jak se stát rozhodčím

Cesta k  průkazu rozhodčího a tedy do záslužné role atletického sudího vede přes splnění podmínek pro danou kvalifikační třídu. Ta nejnižší nese označení 3. a lze ji získat úspěšným absolvováním příslušného školení nebo tím, že je Vám uznáno předchozí analogické vzdělání mimo Český atletický svaz.

Žádost k uznání vzdělání zde:  

Minimální věková hranice je stanovena na 16 let a to ještě s dovětkem, že až do završení plnoletosti smí být dotyčný pouze kandidátem rozhodčího a nemůže rozhodovat u dopadu náčiní.

Na 2. kvalifikační třídu lze povýšit nejdříve ve dvaceti letech po úspěšném absolvování příslušného školení a  po minimálně dvouleté praxi jako rozhodčí III. třídy. Analogicky je tomu při přechodu do 1. kvalifikační třídy, kde je vedle dalšího rozšíření vzdělání v oblasti rozhodování atletiky třeba minimálně dvouleté praxe jako rozhodčí 2. třídy a dosažení alespoň 22 let.

Jmenování rozhodčího do kvalifikační třídy je platné 5 let. Poté se musí  zúčastnit tzv. prolongačního semináře, po jehož absolvování se platnost kvalifikace prodlužuje vždy o dalších 5 let.

Další informace naleznete v příslušné směrnici ČAS.

Přihláška: 

  • pro kandidáta nebo rozhodčího 3. třídy se podává v atletickém oddíle
  • žádost k uznání vzdělání se podává krajské komisi rozhodčích
  • rozhodčího na 2. třídu se podává krajské komisi rozhodčích
  • rozhodčího na 1. třídu se podává komisi rozhodčích ČAS

Je možné použít online formulář anebo přiložený dokument: 

Pro elektronickou korespondenci (přihlášení) použijte následující kontakty: 

Krajský svaz Předseda KR
mail 
Pražský
Ing. Lukáš Lebr lebr@volny.cz
Středočeský
Václav Vondra (člen komise rozhodčích) v.vondra@seznam.cz
Jihočeský Ludvík Vacek 
va.lu@centrum.cz
Plzeňský
Mgr. Erna Linhartová erlinhartova@seznam.cz
Karlovarský  
Lucie Markusková
lmarkuskova@atletika.cz
Ústecký
Miroslav Vachuta
mvachuta@atletika.cz
Liberecký
Karel Hoferek karel.hoferek@seznam.cz
Královéhradecký Ing. Ondřej Veverka veverkao@centrum.cz
Pardubický
Ing. Luděk Skalický
agroatelier@volny.cz
Vysočina Marie Pytlíková  
pytlikova.marie@seznam.cz
Jihomoravský
Ing. Jindřich Šálek salekj@gmail.com
Olomoucký
RNDr. Ludmila Pudilová  
pudilova1@post.cz
Zlínský
Ing. Ludmila Antošová liduska.a@seznam.cz
Moravskoslezský  Václav Kubenka vaclav-kubenka@seznam.cz

Bližší informace o termínech školení a zkoušek pro začínající rozhodčí mohou sdělit zástupci oddílů anebo pomohou uvedení předsedové krajských komisí (nebo krajských svazů, kde není uveden předseda KR). Upřesňující požadavky jsou obsaženy ve Směrnici ČAS o rozhodčích a v osnově školení pro rozhodčí.

Vytisknout