přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Informace komise rozhodčích

Komise rozhodčích by ráda upozornila atletické rozhodčí a pořadatele na následující změny a doporučení pro rozhodování a organizaci soutěží:

změna pravidel atletiky, která vstoupila v platnost v listopadu 2017, je umístěna ke stažení na http://www.atletika.cz/cas-informuje/pravidla-atletiky-2018-2019/ . Upozorňujeme zejména na změnu vzdálenosti předávajících území pro štafety 4x100 m na 30 m, což bude platné i pro štafety 4x60 m.

  1. Tištěný překlad pravidel bude distribuován ve druhé polovině května. Předpokládaná cena pravidel bude 100 Kč včetně DPH / výtisk. Předběžná objednávka je řešena ve spolupráci krajských manažerů a předsedů krajských komisí rozhodčích.
  2. Každý aktivní rozhodčí obdrží zdarma čepici rozhodčích a desky s klipem. Distribuce bude prostřednictvím krajských manažerů ve druhé polovině května.
  3. Komise rozhodčích doporučuje u rozhodování v poli u dlouhých hodů, aby rozhodčí v poli byli vždy po skončení jedné soutěže vystřídáni jinými rozhodčími tak, aby se předešlo jejich únavě a byla zajištěna jejich maximální bezpečnost.
  4. Doporučujeme zajistit na všech úrovní soutěží používání sady pro kontrolu náčiní, které byly dodány každému krajskému atletickému svazu s tím, že je potřeba zajistit odbornou kontrolu náčiní a jeho distribuci pro soutěž tak, aby nemohlo být po kontrole náčiní nikým a žádným způsobem upraveno.
  5. Požadujeme provádění nulového testu před zahájením soutěže za účasti rozhodčího cílové kamery,  vrchníka pro běhy a startéra a zajištění vytištění výsledku nulového testu – viz pravidlo 165.19
  6. Zajištění ve spolupráci s technickým delegátem či řídícím pracovníkem kontrolu časoměrného zařízení a větroměrů, zda mají platnou certifikaci a kalibraci (pravidlo 165.14) – viz seznam schválených certifikačních a kalibračních zařízení – https://www.atletika.cz/clenska-sekce/souteze/certifikovana-zarizeni1/

 

Vytisknout