přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Přehled specifických symbolů pro platby

PŘEHLED  SPECIFICKÝCH  SYMBOLŮ PRO  PLATBY  POŠTOVNÍ  POUKÁZKOU  NEBO  BANKOVNÍM  PŘEVODEM  PRO  ROK  2021

Spec. symbol Druh platby poznámka
01 členský příspěvek atletického oddílu   500 Kč  za 1 oddíl + 100 Kč za každého evidovaného člena dle evidence členské základny vykázané podle směrnice ČAS č. 9/2019 k 1. 1. 2021 výše členského příspěvku pro rok 2021 schválena Výborem ČAS dne
20. 11. 2020
02 poplatek za registraci sportovce      100 Kč  za 1 registraci sportovce  
03 poplatek za obnovu registrace        50 Kč  za 1 obnovu registrace  
04 poplatek za přestup      100 Kč  za 1 přestup  
05 poplatek za hostování      100 Kč  za 1 hostování  
06 poplatek za registrace cizince      100 Kč  za 1 registraci cizince  
07 poplatek za povolení účasti v soutěži družstev v zahraničí      500 Kč  za 1 závodníka  

Poplatky pod specifickým symbolem 02 - 07 vyplývají ze Směrnice ČAS o registrovaných sportovcích 6/2017 ze dne 1. 1. 2018, čl. 25 a schváleného Sazebníků, odměn a náhrad.

Platby je možné posílat poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet ČAS:

  • číslo účtu: 153150982/0300
  • VARIABILNÍ SYMBOL  =  ČÍSELNÝ KÓD ODDÍLU
  • SPECIFICKÝ SYMBOL  =  DRUH PLATBY  (VIZ TABULKA NAHOŘE)

Vytisknout