přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Přehled specifických symbolů pro platby

PŘEHLED  SPECIFICKÝCH  SYMBOLŮ PRO  PLATBY  POŠTOVNÍ  POUKÁZKOU  NEBO  BANKOVNÍM  PŘEVODEM  PRO  ROK  2023

Spec. symbol Druh platby poznámka
01 členský příspěvek atletického oddílu 500 Kč  za 1 oddíl + 150 Kč za každého evidovaného člena dle evidence členské základny vykázané podle směrnice ČAS č. 9/2019 k 1. 1. 2023 výše členského příspěvku pro rok 2023 schválena Výborem ČAS dne
25. 11. 2022
02 poplatek za registraci sportovce      200 Kč  za 1 registraci sportovce  
03 poplatek za obnovu registrace      100 Kč  za 1 obnovu registrace  
04 poplatek za přestup      200 Kč  za 1 přestup  
05 poplatek za hostování      200 Kč  za 1 hostování  
06 poplatek za registrace cizince      200 Kč  za 1 registraci cizince  
07 poplatek za povolení účasti v soutěži družstev v zahraničí      500 Kč  za 1 závodníka  

Poplatky pod specifickým symbolem 02 - 07 vyplývají ze Směrnice ČAS č. 6/2017, o registrovaných sportovcích ze dne 1. 1. 2018, čl. 25 a schváleného Sazebníků, odměn a náhrad.

Platby je možné posílat poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet ČAS:

  • číslo účtu: 153150982/0300
  • VARIABILNÍ SYMBOL  =  ČÍSELNÝ KÓD ODDÍLU
  • SPECIFICKÝ SYMBOL  =  DRUH PLATBY  (VIZ TABULKA NAHOŘE)

Vytisknout