přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Mládež

Talentovaná mládež

Talentovaná mládež

Český atletický svaz (dále jen ČAS) prostřednictvím koncepce „Články péče o talentovanou mládež“ (dále jen ČPTM) pracuje s atletickou mládeží. ČPTM organizuje oddělení mládeže ČAS (vedoucí oddělení mládeže, vedoucí trenér mládeže ČAS, referent SpS) ve spolupráci s atletickými oddíly/atletickými kluby (dále jen AO/AK), trenéry, atlety, rozhodčími a dalšími organizátory atletického hnutí.

Cílem ČPTM je podpořit adekvátní atletickou a sportovní přípravu pro mladé atlety, vyhledávat a podporovat talentované atlety s perspektivou pro seniorskou atletiku, a podporovat trenérskou spolupráci napříč ČR.

Do ČPTM spadají následující články (se zaměřením na příslušnou věkovou kategorii):

  • Sportovní střediska (U16),
  • Sportovní centra mládeže (U18, U20),
  • Vrcholové sportovní centrum mládeže (U23),
  • Atletické akademie (U16–U26).

Strukturu a přehled všech programů najdete v této MAPĚ.

Pohybová gramotnost

Pohybová gramotnost je projekt ČAS, který cílí na nejmladší atlety, rodiče a širokou atletickou veřejnost. Zahrnuje projekty: Atletika pro děti, Atletika pro celou rodinu, školní atletické závody a Jsem atlet!.

Atletika pro děti je z pohledu ČPTM stěžejní částí Pohybové gramotnosti. Cílem Atletiky pro děti je nabídnout rodičům a jejich dětem kvalitní volnočasovou aktivitu a zároveň podpořit sportovní přípravu nejmladších dětí v oddílech a klubech. Děti ve věku 3–11 let tak mohou trávit aktivně svůj volný čas v atletických školkách, minipřípravkách a přípravkách. Atletika v začátcích nenutí děti ke specializaci, a proto těží ze své nesporné výhody – všestrannosti. Běh, skok, hod, to jsou pohybové aktivity, které jsou základem nejen pro jednotlivé disciplíny v atletice, ale i mnoho jiných sportů.

Bulletin Mládežnická atletika

V pravidelném bulletinu najdete přehled nejdůležitějších současných témat z oblasti mládežnické atletiky.

Zásady ČPTM 2021-2024

Jan Koutník
vedoucí oddělení mládeže

Vytisknout