přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

6. dubna 2019, 20:32

Zpráva ze zasedání Výboru ČAS ze dne 6. dubna 2019

Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. *  Výbor ČAS schválil Výroční zprávu ČAS za rok 2018. Výbor ČAS schválil účetní závěrku a výsledky hospodaření ČAS za rok 2018 podle českých účetních předpisů. Výbor ČAS schválil zvýšení vlastního jmění ČAS o celou částku zisku vytvořeného za rok 2018 a závěrečný účet ČAS. * Výbor ČAS schválil pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby za zajištění zpracování osobních údajů a zaslání povinné dokumentace v roce 2019. *  Výbor ČAS vzal na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS v roce 2018. * Výbor ČAS vzal na vědomí informace o organizační a obsahové přípravě zasedání Valné hromady ČAS v roce 2019. * Výbor ČAS schválil návrh na udělení titulu Čestný člen ČAS Mgr. Františku Fojtovi. * Výbor ČAS uložil Předsednictvu ČAS předložit Výboru ČAS na dalším zasedání strukturu soutěží jednotlivců a družstev v duchu proběhlé diskuse. * Výbor ČAS projednal a schválil termín konání dalšího zasedání na 22. listopadu v Golf resortu Kunětická hora. *

Karolína Farská

Vytisknout