přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

14. dubna 2018, 16:58

Zpráva z Výboru ČAS ze dne 14. dubna 2018

Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Výbor ČAS schválil Výroční zprávu ČAS za rok 2017. * Výbor ČAS schválil účetní závěrku a výsledky hospodaření ČAS za rok 2017 podle českých účetních předpisů. Hospodaření vykazuje zisk 2 462 453,58 Kč po zdanění. Výbor ČAS schválil zvýšení vlastního jmění ČAS o celou částku zisku vytvořeného za rok 2017. Výbor ČAS schválil závěrečný účet ČAS. * Výbor ČAS vzal na vědomí zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady ČAS v roce 2017. * Výbor ČAS schválil Dušana Molitorise za náhradního člena Dozorčí rady ČAS. * Výbor ČAS schválil návrh struktury mistrovských soutěží družstev mužů a žen řízených ČAS pro rok 2019. * Výbor ČAS schválil změnu bodu A odstavce 4 (první odrážka) „Pravidel pro stanovení finanční úplaty pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz v roce 2018.“ * Výbor ČAS projednal termín a návrh obsahu podzimní schůze Výboru ČAS v roce 2018. Podzimní schůze Výboru ČAS se uskuteční 17. 11. 2018 v Praze. * Výbor ČAS vzal na vědomí informaci ředitele ČAS týkající se opatření GDPR.  *

 

Karolína Farská

Vytisknout