přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

7. dubna 2021, 13:05

Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 1.dubna 2021

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Předsednictvo ČAS navrhuje Výboru ČAS udělit titul Čestný člen ČAS Ladislavu Doskočilovi, Oldřichu Zvolánkovi a Jitce Vinduškové a uložilo předsedovi Organizační komise ČAS připravit tento návrh pro schůzi Výboru ČAS konanou dne 10. dubna 2021. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí kontrolu zajištění jarní schůze Výboru ČAS v roce 2021.  Předsednictvo ČAS v souladu s možností zmíněné v zaslané pozvánce členům Výboru ČAS schválilo uspořádat schůzi Výboru ČAS v Praze dne 10. dubna 2021. * P ČAS vzalo na vědomí zajištění Valné hromady ČAS v roce 2021 (Nymburk, 17. 4. 2021). * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí Výroční zprávu ČAS za rok 2020, včetně účetní závěrky a výsledků hospodaření a uložilo předsedovi ČAS předložit ji na jarní schůzi Výboru ČAS v roce 2021 konané dne 10. dubna 2021. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí harmonogram výběru pořadatelů MČR 2022 a MČR mužů a žen 2023. * Předsednictvo ČAS schválilo formu hlasování per rollam o finální nominaci na MS štafet v Chorzowě do 11. 4. 2021. * Předsednictvo ČAS schválilo úhradu PCR testů pro pořadatele na: MČR v přespolním běhu dorostenců, dorostenek, starších žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň, MČR v půlmaratonu mužů a žen a  MČR v chůzi na 20 km mužů a žen. * P ČAS schválilo změnu Směrnice 1/2021 Soutěžní řád družstev v čl. 24 v rozsahu disciplín a to tak, že při 1. kole extraligy mužů a žen se místo původní distance 20 km půjde nově 10 km v rámci závodu pro 1. kolo I. a II. ligy v Milovicích dne 9. května 2021. * Předsednictvo ČAS schválilo potvrzení žádosti SSK Vítkovice a Moravskoslezského KAS pro udělení výjimky ze zákazu konání hromadných akcí pro atletický závod Limeeting Ostrava 2021. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí uspořádání závodu – mezinárodní atletický mítink Zlatá tretra Golden level meeting dne 19. 5. 2021, pořadatel SSK Vítkovice a TK PLUS Prostějov a schválilo potvrzení žádosti o udělení výjimky pro uspořádání mezinárodního atletického mítinku Zlatá tretra Golden level meeting – významná akce podporovaná NSA. * Předsednictvo ČAS schválilo předložení tohoto materiálu na jednání Výboru ČAS dne 10. dubna 2021 a pověřilo tímto předsedu soutěžní komise s návrhem usnesení: Výbor ČAS schvaluje přesunutí pravomoci provádět změny ve schválené struktuře mistrovských soutěží družstev řízených ČAS pro rok 2021 (které jsou jinak dány podle článku VII odst. 3 písm. g) Stanov ČAS do pravomoci Výboru ČAS) do gesce Předsednictva ČAS. * P ČAS schválilo podpořit žádost AC Slovan Liberec na NSA o dotaci na rekonstrukci stadionu. * Předsednictvo ČAS schválilo potvrzení žádosti RUNCZECH pro udělení výjimky ze zákazu konání hromadných akcí pro atletický závod Mistrovství České republiky v Maratonu a Battle of the Teams, který se bude konat 30. května 2021. * Předsednictvo ČAS schválilo pravidla pro provedení druhého kola výběrového řízení Trenérů SCM a zařazení 57 vybraných trenérů do programu. *

 

Karolína Farská

Vytisknout