přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

23. listopadu 2023, 15:30

Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 14. listopadu 2023

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí kontrolu zajištění podzimní schůze Výboru ČAS v roce 2023 /Dříteč, 24. 11. 2023/ a zasedání Valné hromady ČAS v roce 2023 /Nymburk, 9. 12. 2023/. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí návrh nových Stanov ČAS po vypořádání došlých připomínek s tím, že se v čl. IX odst. 2 písm. g) vypouští „formát“. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí návrh nového Statutu Arbitrážní rady ČAS. * Předsednictvo ČAS schválilo návrh provozního rozpočtu ČAS na rok 2024, návrh rozpočtu investic a financování ČAS na rok 2024, návrh na výši členského příspěvku hrazeného atletickými oddíly a atletickými kluby. * Předsednictvo ČAS schválilo překonané a vyrovnané rekordy ČR v roce 2023. * Předsednictvo ČAS schválilo návrh termínové listiny 2024 a přidělilo pořadatelství MČR v chůzi na 35 km mužů a žen v německé Žitavě /26. 10. 2024/ AC Rumburk, z.s.. * Předsednictvo ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR pro rok 2024 /1. část/. Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR pro rok 2024 /1. část/. Předsednictvo ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území ČR v roce 2024 /1. část/. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. září 2023. * Předsednictvo ČAS podle čl. 2 směrnice ČAS č. 2/2009, o zásadách udělování titulu Čestný člen ČAS, navrhlo Výboru ČAS udělit titul Čestný člen ČAS Liboru Šnajdrovi. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí návrh organizace voleb členů Předsednictva ČAS na období let 2025 až 2029. * Předsednictvo ČAS podle čl. 6 odst. 1 směrnice ČAS č. 2/2023, o členství v ČAS, odmítlo přihlášku uchazeče o členství v ČAS SK PROSEK PRAHA. * Předsednictvo ČAS schválilo směrnici ČAS č. 10/2023, o zástupcích atletů. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí program VSCM plus a schválilo aktualizaci Prováděcího pokynu ČPTM – Vrcholové sportovní centrum mládeže s účinností od 1. 1. 2024. * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí systemizaci pracovních míst pro rok 2024. * Předsednictvo ČAS souhlasilo s úplatou pro atletické oddíly a kluby dle předložených kritérií na základě uzavřených smluv mezi ČAS a příslušným atletickým oddílem / klubem.

Vytisknout