přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

14. listopadu 2017, 15:00

Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 14. 11. 2017

P ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník. * P ČAS schválilo koncepci Štafetového poháru pro rok 2018.  * P ČAS na návrh ředitele ČAS a předsedy ekonomické komise ČAS přijalo časový harmonogram realizace Podpory činnosti a rozvoje regionů ČAS pro období 2018 – 21. * P ČAS vzalo na vědomí způsob nominace na ME v přespolním běhu (Šamorín, 10. 12. 2017). *  P ČAS schválilo plán školení a seminářů rozhodčích a trenérů v roce 2018. * P ČAS vzalo na vědomí kontrolu zajištění podzimní schůze Výboru ČAS v roce 2017 (Jablonné nad Orlicí, 24. 11. 2017). * P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR pro rok 2018 (1. část). P ČAS vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR pro rok 2018 (1. část). * P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území České republiky v roce 2018 (1. část). * P ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. září 2017. * P ČAS vzalo na vědomí s úpravami návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2018. * P ČAS vzalo na vědomí základní informace k návrhu systému soutěží družstev juniorů a dorostu od roku 2020. * P ČAS schválilo návrh rozpočtu ČAS na rok 2018, návrh Pravidel pro stanovení úplaty pro krajské atletické svazy a Pražský atletický svaz v roce 2018, návrh Pravidel pro stanovení finanční úplaty mezi atletické oddíly a kluby v roce 2018, návrh Pravidel pro stanovení finanční úplaty mezi atletické oddíly a kluby za účast v soutěžích družstev mládeže v roce 2018, návrh na výši členského příspěvku pro rok 2018 v členění na pevnou částku 500 Kč a na pohyblivou částku 100 Kč na evidovaného člena. P ČAS uložilo předsedovi ekonomické komise předložit takto formulované návrhy s úpravami jménem Předsednictva ČAS ke schválení Výboru ČAS. * P ČAS schválilo uspořádání Běžeckého poháru mládeže v roce 2018. *  P ČAS přijalo za své členy atletické oddíly - Atletický klub Havířov a Orel Jednota Hulín. * 

 

Karolína Farská

Vytisknout