přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

11. června 2021, 09:21

ZPRÁVA TECHNICKÝCH DELEGÁTŮ MČR JUNIORŮ, JUNIOREK, DOROSTENCŮ A DOROSTENEK K PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Techničtí delegáti upozorňují atletické oddíly na níže uvedená omezení v podávání přihlášek na MČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek, které se bude konat ve dnech 19. – 20. června 2021 v Kladně

  1. Podávají atletické oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pondělí 31.5.2021 do neděle 13.6.2021, uzávěrka přihlášek je v neděli 13.6.2021 ve 23.59 hodin.
  2. V pondělí 14.6.2021 lze do 12.00 hodin zaslat elektronickou poštou na adresu: souteze@atletika.cz dodatečnou přihlášku nebo úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5 s tím, že současně je nutno uhradit na účet ČAS - číslo účtu: 153150982/0300, variabilní symbol: číslo atletického oddílu, specifický symbol: 091, administrativní poplatek ve výši 3 000 Kč za každou dodatečně přihlašovanou soutěž nebo každou úpravu přihlášky podané v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5. Nebude-li tento poplatek nejpozději ve čtvrtek 17.6.2021 do 18.00 hodin připsán na účet ČAS, nebude závodník, resp. závodnice, k soutěži připuštěn, resp. připuštěna.
  3. Přihláška musí obsahovat seznam závodníků a závodnic s uvedením příjmení, jména, celého data narození, názvu přihlašované individuální soutěže a nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované soutěži na otevřené dráze (u běhu na 5000 m lze uvést i nejlepší výkon docílený v běhu na 3000 m) v období od 1. 9. 2020 do dne uzávěrky přihlášky, včetně data a místa jeho dosažení nebo nejlepšího výkonu docíleného v přihlašované nebo příbuzné soutěži na otevřené dráze i v hale.
  4. Závodníci, resp. závodnice, nar. 2002 - 2003 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 1500 m a delších konaných v jeden den.
  5. Závodníci, resp. závodnice, nar. 2004 - 2005 mohou být přihlášeni, resp. přihlášeny, pouze k jednomu závodu na tratích 800 m a delších konaných v jeden den.
  6. Přihláška závodníka, resp. závodnice, podaná v rozporu s ustanoveními uvedenými v odst. 4 a 5 může být upravena podle ustanovení uvedených v odst. 2, jinak bude v celém rozsahu odmítnuta.
  7. Štafety se přihlašují na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v termínu uvedeném v odst. 1, jmenovité složení a obsazení jednotlivých úseků se hlásí až v místě konání závodů podle pokynů technického delegáta.
  1. Ve štafetě juniorů, resp. juniorek mohou startovat maximálně 2 dorostenci, resp. dorostenky. Ve štafetě dorostenců, resp. dorostenek mohou startovat maximálně 2 starší žáci, resp. starší žákyně.

 

Ing. Ondřej Veverka                                                                                                 Ing. Josef Marek

technický delegát soutěží juniorek a dorostenek                                                technický delegát soutěží juniorů a dorostenců

 

Vytisknout