přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

27. listopadu 2023, 15:30

Upozornění pro atletické oddíly a kluby v rámci Výzvy MUJ KLUB 2024 týkající se databázové evidence a pořádání závodů

Národní sportovní agentura zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2024. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 20. listopadu 2023 do 5. ledna 2024.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí:      20. 11. 2023 od 12:00 hod.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí:     5. 1. 2024 do 12:00 hod.

 

Český atletický svaz upozorňuje atletické oddíly a kluby na podmínky ve Výzvě Národní sportovní agentury MŮJ KLUB 2024. Pro soutěžící sportovce (děti a mládež od 6 do 19 let) je uvedena podmínka minimálního počtu 6 startů za posledních 12 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

V této souvislosti upozorňujeme, že pořádání atletických závodů je možné až do ukončení příjmu žádostí tj. reálně do 3. 1. 2024, kdy následně pro atletický oddíl/klub Český atletický svaz vygeneruje – zpracuje jmenný seznam atletů/atletek s účastí v oficiálních soutěžích za posledních 12 měsíců.

Současně Český atletický svaz upozorňuje atletické oddíly a kluby, které si výsledky v kategorii 6 až 11 let v průběhu roku nezaložily v Atletické kanceláři 2 (a tudíž by tyto výsledky nebyly ve zpracovaném jmenném seznamu atletů/atleteck s účastí v oficiálních soutěžích za posledních 12 měsíců), že ČAS technicky umožní (a to pouze pro kategorii 6 – 11 let), atletickým oddílům a klubům zpětně nechat založit závod (požadavky na e-mail: kalendar@atletika.cz), do kterého následně klub přes Atletickou kancelář 2 doplní výsledky proběhlého závodu (závodů) a tudíž může být následně vygenerován ve jmenném seznamu atletů/atletek.

Český atletický svaz opět zpracuje pro atletické oddíly a kluby jmenný seznam atletů/atletek s účastí v oficiálních soutěžích za posledních 12 měsíců, a to:

  • k 20.11.2023 (tj. od 20. 11. 2022 do 19. 11. 2023)
  • k 4.12.2023 (tj. od 4. 12. 2022 do 3. 12. 2023)
  • k 18.12.2023 (tj. od 18. 12. 2022 do 17. 12. 2023)
  • k 3.1.2024 (tj. od 3. 1. 2023 do 2. 1. 2024)

Žádosti o tento seznam zasílejte na kontakt obenda@atletika.cz.

 

Výzvu vč. přílohy naleznete zde https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/18-2023-muj-klub-2024/

V Praze dne 27. listopadu 2023

Vytisknout