přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

31. května 2019, 11:46

Výběrové řízení - šéftrenér ČAS

Český atletický svaz

se sídlem Diskařská 2431/4, Břevnov, 169 00 Praha 6

IČ: 005 39 244

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle L, vložka 123

(dále jen „Český atletický svaz“)

tímto vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 na pozici:

 

ŠÉFTRENÉR ČESKÉHO ATLETICKÉHO SVAZU

 

Stručná charakteristika činnosti:

 

Šéftrenér Českého atletického svazu je členem Předsednictva Českého atletického svazu, které je statutárním orgánem Českého atletického svazu. Šéftrenér Českého atletického svazu se jako člen Předsednictva Českého atletického svazu podílí na:

-        řízení činnosti Českého atletického svazu,

-        ustavování odborných komisí Českého atletického svazu;

-        vydávání předpisů Českého atletického svazu;

-        přípravě návrhu výroční zprávy Českého atletického svazu.

 

Šéftrenér Českého atletického svazu dále:

-        určuje a zpracovává koncepci práce s českou atletickou reprezentací a odpovídá za činnost Českého atletického svazu v této oblasti;

-        předkládá Předsednictvu Českého atletického svazu návrhy nominačních kritérií pro reprezentační akce a návrhy nominací sportovců a jejich doprovodu na tyto reprezentační akce,

-        předkládá Předsednictvu Českého atletického svazu hodnocení reprezentačních akcí

-        spolupracuje při zpracování koncepce práce v oblasti článků péče o talentovanou mládež a plní úkoly vyplývající z prováděcích pokynů pro tuto oblast

-        řídí Trenérskou radu Českého atletického svazu včetně zdravotní sekce Trenérské rady Českého atletického svazu, vytváří podmínky spolupráce mezi trenéry, atlety, lékaři a rehabilitačními pracovníky

-        spolupracuje na naplňování hlavních a podpůrných programů ČOV

-        zastupuje ČAS při oponentních řízeních resortních středisek

-        spolupracuje s ekonomickou komisí Českého atletického svazu na vytváření rozpočtového záměru Českého atletického svazu a systému přidělování finančních prostředků k zajištění přípravy reprezentace

-        spolupracuje s metodickou komisí Českého atletického svazu a se soutěžní komisí Českého atletického svazu, spolupracuje při přípravě termínové listiny

-        spolupracuje s ADV při realizaci programu monitoringu sportovců včetně dalších rozvojových programů oblasti

-        komunikuje se střešními organizacemi – IAAF, EA a jejich členskými federacemi

-        účastní se reprezentačních akcí a konferencí, kam je Českým atletickým svazem vyslán

 

Detailní charakteristika činností Šéftrenér Českého atletického svazu

Požadavky:

Vysokoškolské vzdělání v oblasti atletiky

Trenérská třída I či II

Jazyková vybavenost (angličtina)

Vize práce s českou atletickou reprezentací

Řídící, rozhodovací a organizační schopnosti

Přesnost, pečlivost, spolehlivost

Zkušenosti s řízením lidí v oblasti sportu výhodou

Řidičský průkaz skupiny B výhodou

 

Nabízíme:

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Možnost se podílet na rozvoji české atletiky

Příjemné pracovní prostředí 

Mimořádnou příležitost pro osobní rozvoj

Adekvátní platové ohodnocení

 

Průběh výběrového řízení:

Do výběrového řízení je možné se přihlásit nejpozději do 28. 6. 2019, a to formou přihlášky odeslané na emailovou adresu: tjanku@atletika.cz. Součástí přihlášky musí být podrobně uchazečem zpracovaná vize koncepce práce s českou atletickou reprezentací a strukturovaný životopis uchazeče.

Výběrová komise na základě zaslaných přihlášek, strukturovaných životopisů a dalších zaslaných podkladů vybere vhodného kandidáta na pozici šéftrenéra Českého atletického svazu, a to nejpozději do 24. 7. 2019. Výběrová komise může v případě svého zájmu pozvat vybrané kandidáty k osobnímu pohovoru.

Výběrová komise následně doporučí předsedovi Českého atletického svazu jednoho kandidáta ke jmenování do funkce šéftrenéra Českého atletického svazu. Výběrová komise nemusí z přihlášených uchazečů vybrat žádného kandidáta do funkce šéftrenéra Českého atletického svazu. Předseda Českého atletického svazu není povinen navrženého kandidáta do funkce šéftrenéra Českého atletického svazu jmenovat. Předseda Českého atletického svazu jmenuje šéftrenéra Českého atletického svazu do jeho funkce tak, aby zabezpečil kontinuitu na pozici šéftrenéra Českého atletického svazu, tedy nejpozději do 15. 9. 2019.

Petr Jelínek

Vytisknout