přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

24. dubna 2019, 11:00

Výběrové řízení - Rozšíření systému SCM, termín přihlášek do 30. dubna 2019

Český atletický svaz vyhlašuje výběrové řízení do systému SCM na období 1. 6. – 31. 12. 2019. Do pilotního projektu - rozšíření systému SCM na podporu mládežnických trenérů v oddílech/klubech - se budou moci hlásit všechny atletické oddíly/kluby včetně sportovních středisek, které splňují podmínky vypsané ČAS uvedené v dokumentu Podmínky výběrového řízení – Trenér SCM.

Přihlášku je nutno vyplnit a odeslat k elektronickému zpracování včetně vytištěné přihlášky potvrzené atletickým oddílem/klubem do 30. dubna 2019. Elektronicky se přihláška vyplňuje v Registru členů a oddílů ČAS - „Sportovní centrum mládeže - přihláška“. Přístupové údaje AO/AK jsou stejné jako při podávání přihlášky k činnosti nebo registraci nového člena. 

Tištěnou formu s podpisy a razítky zašlete poštou na sekretariát ČAS (Diskařská 2431/4, Praha 6, 169 00) do 30. dubna 2019. Rozhodující je datum uvedené na poštovním razítku při odeslání zásilky.

Dokumenty k výběrovému řízení do SCM:

Průvodní dopis ředitele ČAS

Podmínky výběrového řízení – Trenér SCM

Příloha č. 1. - Návrh smlouvy „Smlouva o činnosti sportovního centra mládeže“

Platné prováděcí pokyny pro oddíly/kluby vybrané do systému SCM (činnost, řízení, pracovně právní vztahy,…) jsou uvedeny v prováděcím pokynu Talentovaná mládež 2017–2020, zde: https://www.atletika.cz/cas-informuje/talentovana-mladez-2017-2020/

Odkaz na přihlášku do školení a seminářů pro trenéry ČAS:

 https://registr.atletika.cz/CoachTrainingRegistration

Počet přijatých oddílů do projektu v roce 2019 je omezen výší dotace z MŠMT.

 

Ing. Tomáš Janků                                           Mgr. Vít Rus

ředitel ČAS                                                      vedoucí oddělení mládeže ČAS

 

Vytisknout