přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

4. října 2018, 14:01

Výběrové řízení do SpS

Výběrové řízení pro SpS - termín přihlášek do 31. 10. 2018

Informace ke sportovním střediskům atletiky (SpS) – základnímu článku péče o talentovanou mládež (ČPTM)

Český atletický svaz vyhlašuje výběrové řízení do systému SpS. Do systému SpS může být pro období 2019 – 2020 doplněn jeden nebo více atletických oddílů/klubů (dále jen AO/AK). Do systému se mohou přihlásit AO/AK – členové ČAS, které splňují podmínky vyhlášené ČAS a uvedené v dokumentech podmínek pro SpS. Tyto podmínky včetně přihlašovacího formuláře naleznete níže. Součástí podmínek je minimální hodnota součtu jednotlivých hodnotících kritérií.

1. Přihláška:


Přihlášku je nutno vyplnit a odeslat k elektronickému zpracování do 31. října 2018.

Elektronicky se přihláška vyplňuje v evidenčním systému ČAS (zde). Přístupové údaje AO/AK jsou stejné jako při podávání přihlášky k činnosti nebo registraci nového člena. Nedílnou součástí vytištěné přihlášky je vyjádření příslušného krajského atletického svazu / Pražského atletického svazu. Vyplněním a podpisem přihlášky prohlašuje AO/AK uváděné údaje v přihlášce za správné a pravdivé. Uvedení nesprávných či nepravdivých údajů v přihlášce je důvodem k vyřazení AO/AK z výběrového řízení.

Tištěnou formu s podpisy a razítky zašlete poštou na sekretariát ČAS (Diskařská 2431/4, Praha 6, 169 00) do 20. listopadu 2018.  Rozhodující je datum uvedené na poštovním razítku při odeslání zásilky.

2. Průběh výběrového řízení a navazujících úkonů spojených se zahájením činnosti nově zařazeného AO/AK do systému SpS:


- 4. října 2018                            zveřejnění výběrového řízení na WEBu ČAS

- 4. října – 31. října 2018         zájemci vyplňují elektronický formulář přihlášky

- do 20.listopadu 2018            zaslání vytištěné a potvrzené přihlášky na ČAS

- do 25. listopadu 2018            provedení vyhodnocení přihlášek a příprava návrhu pro rozhodnutí předsednictva ČAS

- 11. prosince 2018                  rozhodnutí předsednictva ČAS o zařazení AO/AK do systému SpS na období 2019 – 2020

- do 31. prosince 2018            podpis smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost nově zařazených AO/AK

- 1. leden 2019                         zahájení činnosti SpS (počátek platnosti pracovní smlouvy nově jmenovaného vedoucího trenéra SpS                                                       s AO/AK)

- do 31. 10. 2019                      zařazení registrovaných atletů do SpS v Registračním systému ČAS

- 31. 10. 2019                            uzavření systému (zmrazení hodnot pro účely vyhodnocení činnosti SpS)

- listopad 2019                           vyhodnocení činnosti SpS při oponenturách KAS / PAS, ČAS

 

3. Hodnocení přihlášek:

Pořadí jednotlivých uchazečů bude vyhodnoceno podle velikosti součtu bodových hodnot jednotlivých hodnotících kritérií.

Komise mládeže navrhne předsednictvu ČAS přihlášení AO/AK k zařazení do systému SpS pokud:

-          AO/AK je členem Českého atletického svazu

-          Je AO/AK vyhodnocen v pořadí přijatých přihlášek minimálně na takovém pořadí, které s ohledem na vyhodnocení činnosti stávajících SpS umožňuje jeho zařazení (V případě, že některá stávající SpS nedosáhnou k 31. říjnu 2018 minimálního kritéria, budou ze systému SpS k 31. prosinci 2018 vyřazena a systém SpS může být doplněn přihlášenými AO/AK maximálně do celkového počtu 72 SpS).

Komise mládeže současně s ohledem na dosaženou hodnotu součtu jednotlivých hodnotících kritérií navrhne předsednictvu ČAS zařazení příslušného AO/AK do odpovídajícího pásma pro poskytnutí finanční podpory.


Hodnotící kritéria pro přijetí do systému SpS a podmínky k zabezpečení činnosti pro zájemce o přihlášení do systému Sportovních středisek atletiky pro období 2019 – 2020 naleznete zde:

Dokumenty podmínek pro SpS


Platné prováděcí pokyny pro oddíly/kluby vybrané do systému SpS jsou uvedeny v brožuře Talentovaná mládež 2017–2020, zde: http://www.atletika.cz/cas-informuje/talentovana-mladez-2017-2020/

V případě, že některá stávající sportovní střediska nesplní k 31. 10. 2018 minimální hodnoty kritérií pro setrvání v systému SpS, bude možno přijmout další oddíly/kluby, které ve výběrovém řízení vyhlášeném 4. října 2018 splní kritéria pro přijetí. V takovém případě bude možno přijmout tyto oddíly/kluby, avšak do maximálního celkového počtu 72 SpS.

 

 

                Ing. Tomáš Janků                                                           Mgr. Vít Rus

                ředitel ČAS                                                                        vedoucí oddělení mládeže ČAS

 

Vytisknout