přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

6. května 2020, 08:35

Stanovení výše členského příspěvku ČAS pro rok 2020 a jeho splatnosti

Výbor ČAS dne 22. 11. 2019 podle článku VII odstavec 3 písmeno f) Stanov ČAS stanovil sazbu členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2020 takto:

  • každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny
  • každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí dále za každého evidovaného člena 100 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 9/2019 k 1. 1. 2020.

Výpočet členského příspěvku naleznete zde (stav k 6.5.2020):

Atletické oddíly nebo kluby uhradí členské příspěvky pro rok 2020 nejpozději do 31. 3. 2020.

Členský poplatek se hradí převodem na číslo účtu 153150982/0300

variabilní symbol = číslo klubu/oddílu (viz tabulka zveřejněná na webu ČAS po výpočtu)

specifický symbol = 01

 

Ing. Tomáš Taubr
vedoucí ekonomického oddělení ČAS

 

V Praze dne 5. 2. 2020

 

Vytisknout