přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

24. března 2023, 09:00

Stanovení výše členského příspěvku ČAS pro rok 2023 a jeho splatnosti

Výbor ČAS dne 25. 11. 2022 podle článku VII odstavec 3 písmeno f) Stanov ČAS stanovil sazbu členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2023 takto:

  • každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny
  • každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí dále za každého evidovaného člena 150 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 9/2019 k 1. 1. 2023. 

VÝPOČET ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ZDE

Atletické oddíly nebo kluby uhradí členské příspěvky pro rok 2023 nejpozději do 31. 3. 2023.

Členský poplatek se hradí převodem na číslo účtu 153150982/0300

variabilní symbol = číslo klubu/oddílu (viz tabulka zveřejněná na webu ČAS po výpočtu)

specifický symbol = 01

 

V Praze dne 21. 2. 2023

 

Tomáš Taubr
vedoucí ekonomického oddělení

Vytisknout