přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

15. dubna 2021, 09:30

Stanovení výše členského příspěvku ČAS pro rok 2021 a jeho splatnosti

Výbor ČAS dne 20. 11. 2020 podle článku VII odstavec 3 písmeno f) Stanov ČAS stanovil sazbu členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2021 takto:

  • každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny
  • každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí dále za každého evidovaného člena 100 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 9/2019 k 1. 1. 2021.

VÝPOČET ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU ZDE

Atletické oddíly nebo kluby uhradí členské příspěvky pro rok 2021 nejpozději do 31. 3. 2021.

Členský poplatek se hradí převodem na číslo účtu 153150982/0300

variabilní symbol = číslo klubu/oddílu (viz tabulka zveřejněná na webu ČAS po výpočtu)

specifický symbol = 01

 

 

V Praze dne 10. 2. 2021

Tomáš Taubr
vedoucí ekonomického oddělení

 

Vytisknout