přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

6. dubna 2018, 07:00

Stanovení výše členského příspěvku ČAS pro rok 2018 a jeho splatnosti

Výbor ČAS dne 24. 11. 2017 podle článku VII odstavec 3 písmeno g) Stanov ČAS stanovil sazbu členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2018 takto:

  • každý atletický oddíl nebo klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny,
  • každý atletický oddíl nebo klub uhradí dále za každého evidovaného člena
    100 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2016 k 1. 1. 2018.

Členský příspěvek uhradí atletické kluby a oddíly nejpozději do 31. 3. 2018, výši vypočteného členského příspěvku naleznete zde:

 

Částku ve výši uvedenou ve sloupci I „k úhradě“ zašlete na číslo účtu 153150982/0300

variabilní symbol = číslo klubu/oddílu (viz tabulka sloupec A)

specifický symbol = 01

 

Martina Renzová

vedoucí ekonomického oddělení

 

 

Vytisknout