přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

17. října 2016, 09:43

Školení/seminář Atletika pro radost II

Projekt Atletika pro radost II. (APR II.) má za hlavní cíl oslovit skupinu dětí od 12 let, kteří nemají ambice pokračovat v závodní nebo-li výkonnostní atletice, ale mají zájem o pohybovou aktivitu, kroužek, rekreační sport, který jim zůstane na celý život. O tyto děti by se v oddílech měli starat vyškolení trenéři s kvalifikací Trenér žactva (TŽ) s rozšířením na další sportovní („mimoatletické“) aktivity. Právě pro tyto trenéry je určeno pilotní školení, které pořádá Český atletický svaz koncem listopadu ve sportovním centru v Nymburce. Akce je zároveň vedena jako odborný/doškolovací seminář tzn. pokud se zúčastní trenéři s platnou kvalifikací, bude jim prodloužena  na dalších 5 let.

Podrobnosti k akci:
pořadatel: Český atletický svaz (ČAS)

termín:   26. – 27. 11. 2016
               začátek a konec semináře - viz program dále

místo: SC Nymburk (www.scnymburk.cz)

vedoucí semináře: Vít Rus

lektoři: Rus, Rudová, Vindušková, další lektoři jsou v jednání

účastníci
: uchazeči o trenérskou kvalifikaci TŽ a ostatní trenéři z oddílů/klubů registrovaných v ČAS, kteří mají zájem o prodloužení platnosti kvalifikace trenéra všech stupňů se zaměřením na oddílovou/klubovou atletiku a podporu mládežnické atletiky.

kapacita semináře: 100 osob

účastnický poplatek:
V rámci projektu bude školení pro zájemce ZDARMA. Vzhledem k tomu, že se jedná o pilotní školení, budeme ale požadovat aktivní zapojení účastníků do programu, zpětnou vazbu (vyplnění dotazníků a formulářů na místě) a následnou zpětnou vazbu oddíl – ČAS pro kontrolu plnění projektu v oddílech.
Z jednoho oddílu/klubu se mohou hlásit maximálně 2 zájemci a to starší 18 let!
Pro účastníky je zajištěno ubytování a stravování: oběd a večeře (sobota), snídaně a oběd (neděle)
Jízdné nebude propláceno

s sebou:
-    věci osobní potřeby
-    psací potřeby
-    sportovní oblečení a obuv (i pro vnitřní prostory)

Přihlášky zasílejte do 11.11.2016 vedoucímu semináře V. Rusovi na email vrus@atletika.cz na formuláři, ke stažení zde:Seminář je kapacitně omezen. Zájemci budou vybírání dle data zaslané přihlášky.
   PROGRAM

SOBOTA 26. 11.
DO 10.30    PŘÍJEZD ÚČASTNÍKŮ
11.00 – 12.00    Zahájení semináře a informace o projektu APR I. a II. – Kinosál (Rus, Rudová)
12.00 – 13.00    OBĚD
13.00 – 14.00      Informace z Komise mládeže - Kinosál (Rus)
                            Změny v koncepci ČPTM pro období 2017-2020 (Rus)
                            Evidenční systém ČAS (Rus)
14.00 – 14.30    přestávka
14.30 – 17.00    školení TŽ – sportovní trénink – praktická výuka – tunel, hala, stadión
17.30 – 18.30    školení TŽ – teoretická výuka TŽ – metodika, plánování, řízení - Kinosál (Rus)

18.30 – 19.15     večeře
19.15 – 21.30     školení TŽ – úvod, první pomoc, fyziologické procesy - Kinosál (medici, Rus)


NEDĚLE 27. 11.
7.30 – 8.30      snídaně

9.00 – 10.30    školení TŽ – sportovní trénink – praktická výuka – tunel, hala, stadión
10.30 - 10.45   přestávka
10.45 – 12.30  školení TŽ – sportovní trénink – praktická výuka – tunel, hala, stadión
12.30 – 13.15  oběd
13.30 – 16.00  ukázky netradičních sportů
16.00 – 16.30 zhodnocení  a ukončení semináře


Poznámka: program může být upraven.

Za komisi mládeže    Mgr. David Bor, předseda komise    Mgr. Vít Rus, vedoucí oddělení mládežeVytisknout