přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

21. února 2018, 10:38

Školení pro trenéry 2018

Metodická komise ČAS schválila na svém jednání dne 15. února 2018 termíny školení trenérů atletiky pro rok 2018.

Školení jsou určena pro zájemce o trenérskou kvalifikaci, popř. její zvýšení.


 

Trenérská škola při FTVS UK Praha

Studium pro získání nejvyšší trenérské kvalifikace 1. třídy začalo v roce 2017/18.
Další běh TŠ bude otevřen v akademickém roce 2020/2021.

Podmínky přijetí: Trenér atletiky 2. třídy, úplné středoškolské vzdělání s maturitou, trenérská praxe, členství v atletickém oddíle/klubu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLENÍ 2. TŘÍDY
Podmínky přijetí: věk 20 let, dokončené středoškolské vzdělání s maturitou, trenérská kvalifikace 3. třídy, 2 roky praxe a členství v atletickém oddílu/klubu. Školení obsahuje obecnou a speciální část, praxe je realizována mezi konzultacemi v mateřském oddílu. Školení je ukončeno ústní zkouškou a obhajobou písemné závěrečné práce.

Trenér atletiky 2. třídy je užším specialistou pro skupinu disciplín a působí ve výkonnostní a vrcholové atletice.

název: Školení trenérů 2. třídy, specializace: ŽACTVO
místo: Praha, FTVS UK
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
datum: 1. konzultace: 18. – 20. 5. 2018
             2. konzultace:  2. – 4. 11. 2018
            závěrečná zkouška: jaro 2019
            Účast je nutná na obou konzultacích!

vedoucí školení: Dr. Jitka Vindušková
cena:    6000 Kč 
kapacita: 30 osob
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.
Podmínky přihlášení – viz níže.

název: Školení trenérů 2. třídy, specializace: SPRINTY A PŘEKÁŽKY
místo: Praha, FTVS UK
pořadatel: ČAS ve spolupráci s FTVS UK
datum: 1. konzultace: 18. – 20. 5. 2018
             2. konzultace:  2. – 4. 11. 2018
            závěrečná zkouška: jaro 2019
            Účast je nutná na obou konzultacích!

vedoucí školení: Dr. Jitka Vindušková
cena:    6000 Kč 
kapacita: 30 osob
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.
Podmínky přihlášení – viz níže.

 

název: Školení trenérů 2. třídy, specializace: BĚHY a CHŮZE
místo: Ostrava
pořadatel: ČAS ve spolupráci s OU Ostrava
datum: 1. konzultace: 12. – 14. 4. 2018
            2. konzultace:  12. – 14. 10. 2018
            závěrečná zkouška: jaro 2019
            Účast je nutná na obou konzultacích!

vedoucí školení: Dr. Danuše Vandrolová
cena:    6000 Kč 
kapacita: 30 osob
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.
Podmínky přihlášení – viz níže.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLENÍ 3. TŘÍDY

Podmínky přijetí na školení trenérů 3. třídy: věk 18 let, členství v atletickém oddílu/klubu a kvalifikace trenér žactva. POZOR: dle Směrnice ČAS o trenérech platné od 1. ledna 2017 se na školení 3. třídy mohou přihlásit pouze zájemci s kvalifikací Trenér žactva (TŽ).

Školení obsahuje obecnou a speciální část. V průběhu jsou účastníci aktivně zapojeni do praktické výuky. Školení je ukončeno zkouškou, která se skládá z praktické části, teoretické části (vědomostní test) a obhajoby písemné seminární práce.

Trenér atletiky 3. třídy se věnuje zejména dorostu, působí především ve výkonnostní atletice.


název: Školení trenérů 3. třídy 
místo: Brno
datum: 1. konzultace 12. - 15. 4. 2018
            2. konzultace 19. – 22. 4. 2018
Účast je nutná na obou konzultacích!

pořadatel: ČAS ve spolupráci FSpS MU v Brně
vedoucí školení: Dr. Jan Cacek
cena:     4000 Kč 
kapacita: 30 osob
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.
Podmínky přihlášení – viz níže.


název: Školení trenérů 3. třídy 
místo: Olomouc
datum: 1. konzultace: 1. – 4. 11. 2018
            2. konzultace:  22. – 25. 11. 2018
            Účast nutná na obou konzultacích!

pořadatel: ČAS ve spolupráci s UP v Olomouci
vedoucí školení: Dr. Liběna Kováčová
cena:     4000 Kč 
kapacita: 30 osob
Poznámka: Pořadatel neproplácí cestovné, nezajišťuje a neproplácí stravné a ubytování.
Podmínky přihlášení – viz níže.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Školení nižších kvalifikačních stupňů (Trenér žactva – TŽ a Trenér atletických přípravek - TAP) pořádají atletické oddíly nebo krajské atletické svazy (KAS/PAS). Informace o školeních budou průběžně zveřejňovány dle informací dodaných od oddílů nebo KAS/PAS. 
Zájemci o pořádání školení TAP a TŽ kontaktují I. Rudovou minimálně měsíc před plánovaným školením.

Nejbližší školení TAP a TŽ viz www.atletikaprodeti.cz - Kalendář akcí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLENÍ - TRENÉR KONDIČNÍHO BĚHU (TKB)

Pro zájemce probíhají školení. Podrobné informace lze získat přímo od organizátorů z Českého běhu.
Kontakty: Milan Beneš, mobil: 603 899 934, email: cbk@ceskybeh.cz
http://www.ceskybeh.cz/

 

ŠKOLENÍ LEKTORŮ pro ŠKOLENÍ TRENÉRŮ ŽACTVA
název: Školení lektorů TŽ 
místo: Praha, FTVS UK, 9 -18 h
datum: 17. 11. 2018
pořadatel: ČAS
vedoucí školení: Dr. Jitka Vindušková
cena: zdarma
Školení je určeno pro zástupce oddílů/klubů, SG, KAS/PAS, kteří se chystají školit trenéry žactva v následujícím období (v 2019 – 2020). Účastníkům budou poskytnuty informace pro optimalizaci školení TŽ napříč ČR. Cílem je zkvalitnění školení trenérů žactva. Upozorňujeme, že bez účasti na tomto školení nebude možné pořádat školení TŽ.

Podmínky přihlášení – viz níže.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ŠKOLENÍ:

Přihlašování probíhá elektronicky.

Na odkaze níže si vyberte nabízené školení, vyplňte požadované údaje (nutno vyplnit i oddíl/klub) a odešlete přihlášku. Zpětně vám přijde potvrzení o přihlášení na váš osobní email.

http://registr.atletika.cz/CoachTrainingRegistration

Přihlašujte se průběžně – nejpozději 14 dní před akcí! Některá školení jsou kapacitně omezena, zájemci budou přijati dle data zaslané přihlášky.

Nejpozději 10 dní před akcí vám doručíme email s pozvánkou, programem a podmínkami platby.Přihlášky zájemců o semináře, kteří nejsou členy atletických oddílů (cvičitelé, učitelé, lektoři aj.) budou řešeny individuálně.

Kontaktní osoba pro oblast školení a seminářů na Českém atletickém svazu: 
Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil 602 946 212


za ČAS: Iveta Rudová
schválila: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc., předsedkyně MK ČAS

 

Vytisknout