přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

19. března 2018, 09:50

Přihlaste svůj oddíl do nového projektu Pohybová gramotnost - Atletika pro celou rodinu


Pohybová gramotnost - Atletika pro celou rodinu

Důvod vzniku projektu:

Projekt „Pohybová gramotnost“ je nový projekt Českého atletického svazu, jehož součástí jsou již stávající projekty Atletika pro děti a Atletika pro radost I a II. Cílem je tyto aktivity rozšířit plošně po celé České republice tak, aby měly dosah na co nejvíce dětí.

Nově projekt předpokládá vznik další části, ve které bude propojena aktivita dětí s aktivitami rodičů.

Pro zdravý vývoj a získání běžných pohybových dovedností výborně funguje jako motivace a inspirace aktivita rodičů, kteří „jdou příkladem“ a jsou vzorem pro cílovou skupinu projektu.

 

Cíl projektu:

Primárním cílem projektu je zvýšit pohybovou gramotnost u dětí a jejich rodičů. Cílem je dovést rodiče a jejich děti k zodpovědnosti za své zdraví a naučit je, jak správným a pravidelným pohybem působit příznivě na kvalitu svého života. Vedlejším cílem a přidanou hodnotou projektu je i napomáhání ke zlepšení a utužení mezilidských vztahů v rodině, která bude spolu trávit více času sportem.

V první fázi projektu je snaha zapojit do projektu rodiče dětí navštěvující naše atletické přípravky v oddílech/klubech tj. dětí do věku 11 let. Nabídnout jim společnou aktivitu v rámci akce Atletika pro celou rodinu. Ve vybraných oddílech/klubech proběhne sportovní odpoledne rodičů s dětmi soutěžní formou. Aktivní rodiny se budou moci zapojit i do následné volnočasové aktivity tj. naučí se, jak společně jednoduše sportovat/atletit mimo tréninky dětí v oddílech/klubech.


Co musíte udělat, abyste se zapojili do projektu Atletika pro celou rodinu? 
Přihlásit oddíl/klub do projektu – viz formulář níže. Pokud budete vybráni, je povinná účast zástupců z oddílu/klubu (1 -2 osoby, nejlépe trenéři přípravek starší 18 let) na školení, které proběhne 14. dubna 2018 v Praze. Oddíl/klub uspořádá jednu akci – sportovní odpoledne během května – června dle požadavků ČAS. Dále vybere rodiny pro následné zapojení do pilotního projektu volnočasových aktivit.

Jakou získáte podporu?
- vyškolení zástupců oddílu (školení je zdarma, placeno je i cestovné)
- metodiku k projektu
- podporu akce: materiální vybavení (pomůcky), příspěvek na organizaci, trička po organizátory s grafikou projektu, odměny pro děti a rodiče (diplomy, drobné dárky)
- podpora pilotního projektu volnočasových aktivit (rodinné balíčky)

Závazné termíny:
5. – 25. 3. 2018     přihlašování do projektu
do 28. 3. 2018       výběr a zveřejnění vybraných oddílů/klubů  (předpokládá se výběr 15 oddílů z celé ČR)
14. 4. 2018                školení zástupců z vybraných oddílů/klubů
květen – červen        realizace akcí Atletika pro celou rodinu ve vybraných oddílech a klubech
červen – září              volnočasové aktivity vybraných rodin
září – prosinec           zhodnocení, pokračování, případně rozšíření projektu


Žádosti zasílejte na následujícím formuláři:

https://goo.gl/forms/39od9FBmcqbNZRxh2

Projekt zabezpečuje oddělení mládeže Českého atletického svazu.
Hlavní koordinátorka projektu: Iveta Rudová, email: irudova@atletika.cz, mobil: 602 946 212 (volejte v případě jakýchkoliv dotazů)
Koordinátorka projektu: Dita Franklová, email: DF.atletikaprodeti@centrum.cz, mobil: 606 934 955

Vytisknout