přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

6. června 2016, 11:37

Přihlaste svůj oddíl do nového projektu Atletika pro radost I.

Atletika pro radost
Atletika pro radost (dále jen APR) je nový projekt Českého atletického svazu, který je rozdělen na dvě části. Atletika pro radost I. pro děti od 6 do 11 let reaguje na projekt Atletika pro děti a v souladu s ním nabízí další možnosti pro děti v této kategorii. Dojde k propojení stávajících projektů Atletika pro děti a Atletika pro děti do škol. Možnost zapojení do této části projektu je popsaná níže. Atletika pro radost II. má za cíl oslovit skupinu dětí od 12 let, které nemají ambice pokračovat v závodní nebo-li výkonnostní atletice, ale mají zájem o pohybovou aktivitu, kroužek, rekreační sport, který jim zůstane na celý život. S možností zapojení do druhé části projektu budete seznámeni v nejbližší době.

Co musíte udělat, abyste se zapojili do projektu Atletika pro radost I.? 

Jako oddíl navažte přátelství se základní školou. Oslovte vybranou školu/školy a dohodněte vznik a fungování atletické školní přípravky (dále jen AŠP) přímo ve škole od nového školního roku 2016 - 2017. AŠP musí navštěvovat  min. 20 dětí (optimálně 2 skupiny, 2x 20 – 25 dětí), „atletit“ by měly děti 1 – 2 x týdně 1-1,5 h. Personální zajištění: učitel/učitelka nebo vychovatelka z družiny, popř. trenér/trenérka spolupracujícího oddílu. Zajistíme vám metodický materiál a pomůcky (sadu dětské atletiky). Členové vzniklé AŠP budou evidovanými členy konkrétního oddílu, a tudíž ČAS. Učitelé/učitelky budou vyškoleni na trenéry/trenérky atletických přípravek (TAP).

Jakou získáte podporu?

Učitel/trenér nové AŠP získá roční finanční podporu 20 000 Kč (2000 Kč/měsíc - září až červen - zatím garantováno jen pro školní rok 2016 - 2017). Dále bude financováno: vyškolení učitele/učitelky na trenéra/trenérku atletiky (víkendové školení včetně ubytování, stravy a dopravy v Nymburku 15. - 16. 10. 2016), metodické materiály (brožura Atletika pro děti, DVD aj.) a oddílu/škole bude zapůjčena sada pomůcek pro dětskou atletiku. Jednorázovou finanční odměnu získá i koordinátor z oddílu/klubu, který vybere školu, zajistí komunikaci a rozjezd a fungování AŠP.
Poznámka: do tohoto projektu nelze zařadit již fungující přípravku, ze které jsou děti evidovány v oddílu/klubu a tedy i v ČAS.

Závazné termíny:
19. 5 – 12. 6.2016     oddíly/kluby osloví vybrané školy
do 12. 6. 2016          podání žádosti od oddílů/klubů na ČAS. Oddíl může podat
                                 max. 2 žádosti tj. spojit se max. s 2 školami.
do 15. 6. 2016           posouzení a výběr žádostí, předpokládá se vznik 40 AŠP
16. 6. 2016                veřejné oznámení vybraných AŠP
16. 6. - 30. 6. 2016    jednání oddílů s konkrétními školami ve smyslu
                                  realizace AŠP od září 2016 – průběžná informovanost ČAS
září 2016                   začátek atletických školních přípravek na vybraných školách

Žádosti zasílejte na následujícím formuláři:


nejpozději do 12. června 2016 pouze emailem Ivetě Rudové z oddělení projektů ČAS: irudova@atletika.cz

Jakékoliv dotazy zodpoví také Iveta Rudová (tel.: 233 140 405, mobil 602 946 212).

Vytisknout