přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

16. ledna 2012, 16:00

Přihlášky oddílů/klubů k činnosti

Přihlášky k činnosti kluby a oddíly vyplňují na adrese http://online.atletika.cz/registrace/login.aspx.

Naleznete je též na webu ČAS (www.atletika.cz) v rubrice Členská sekce - Oddíly - Přihlášky oddílů a registrace závodníků.

Na úvodní stránce jsou ke stažení návody k obsluze aplikace.

Pro podání přihlášky klubu/oddílu k činnosti postupujte podle návodu „ODDÍL - obnovení registrace na další rok (podání přihlášky k činnosti), zrušení registrace“:Do systému se přihlašuje pod stejným jménem a heslem, které se používají při elektronickém přihlašování závodníků na závody přes web ČAS.

V případě, že své přístupové údaje neznáte, obraťte se prosím na Ing. Martina Mastného (mmastny@atletika.cz).

Pokud chce klub/oddíl své heslo změnit (pak bude mít jiné heslo pro přihlašování atletů na závody a jiné heslo pro přístup do systému pro přihlášky a registrace), kontaktujte rovněž Ing. Martina Mastného.

V přihlášce klubu/oddílu jsou předvyplněné údaje z předchozího roku, které v případě změn doplňte a aktualizujte.

Věnujte prosím zvláštní pozornost správnému vyplnění všech požadovaných polí v přihlášce. Pokud se vedle některého pole objeví červený vykřičník nebo hvězdička, pole buď není vyplněno a vyplněno by být mělo, nebo je vyplněno v chybném formátu. Pak vyplňte podle požadovaného formátu, který se zobrazí po přesunu myši na dané pole formuláře.

Po vyplnění elektronické přihlášky klikněte na volbu ve spodní části formuláře „obnovit registraci“, kterou se dokument odešle ke zpracování na ČAS.

Pokud se vám po odeslání přihlášky volbou „obnovit registraci“ nezobrazí potvrzující hlášení, že klub/oddíl byl úspěšně upraven, je třeba řádně vyplnit pole označená hvězdičkou či vykřičníkem.

Poté znovu potvrďte volbou „obnovit registraci“, jinak žádné údaje nebudou odeslány!

Informační materiál k vyplnění přihlášky k činnosti naleznete ke stažení pod následujícím odkazem:
 

Přihlášky je možné vyplňovat od pondělí 12. 12. 2011 do neděle 22. 1. 2012. (nově termín prodloužen do 31.1.2012)

Členský příspěvek klubu/oddílu pro rok 2012 je 2000 Kč. Platbu poukazujte na č. účtu 153150982/0300, specifický symbol 01, variabilní symbol = č. klubu/oddílu.

Od 1. 12. 2011 do 31. 1. 2012 lze také ukončit činnost atleta (zrušit jeho registraci) - návod ke stažení je zde:Pro přehlednost a urychlení prací žádáme kluby a oddíly, aby poté, co zadají ukončení činnosti svých vybraných atletů v elektronické aplikaci pro registrace, zaslaly jmenné seznamy atletů, u kterých požadují ukončení činnosti, rovněž na adresu mmastny@atletika.cz.

Martin Mastný

Vytisknout