přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

24. ledna 2020, 08:16

Přihlášky atletických oddílů/klubů k činnosti pro rok 2020

Přihlášky atletických oddílů/klubů k činnosti pro rok 2020 (dále jen „přihláška“) je možné podávat v termínu od 8. do 31. 1. 2020. Oddíly/kluby přihlášky podávají v evidenčním systému ČAS na adrese: http://registr.atletika.cz. Stručný návod k evidenčnímu systému ČAS je ke stažení zde: 

Podmínkou pro přihlášení k činnosti pro rok 2020 je mít v evidenčním systému ČAS odsouhlasenou Smlouvu o společném zpracování osobních údajů. Bez tohoto souhlasu se nebude možné přihlásit.

Celkové počty členů oddílu/klubu, počty registrovaných atletů v části 3 a celkové počty trenérů a rozhodčích v části 4 přihlášky oddíl/klub nevyplňuje. Tyto počty budou automaticky načteny podle skutečného stavu v evidenčním systému ČAS k 31. 12. 2019.

Žádáme o kontrolu údajů uvedených v přihlášce v části 2 - Informace o TJ/SK nebo klubu a v části 5 - Údaje o stadionu v užívání oddílu/klubu.

V případě změny v Oddílovém a klubovém oblečení proveďte tuto aktualizaci v části 6 přihlášky.

Připomínáme, že typy členství trenér a rozhodčí jsou výhradně ve správě ČAS, oddíl/klub je nemůže editovat/zakládat/mazat, jsou pro něj dostupné pouze k nahlédnutí a kontrole. Pokud by oddíl/klub měl zájem o provedení změn v databázi trenérů či rozhodčích, zašle požadavek na ČAS na adresu: jfeher@atletika.cz pro změnu u trenérů či na adresu: omaresova@atletika.cz pro změnu u rozhodčích.

 

V Praze, dne 7. 1. 2020

RNDr. Ladislav Kňákal
předseda organizační komise ČAS

 

Vytisknout