přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

18. září 2019, 08:39

Přihlašte se do projektu Atletika pro rodinu

O projektu:

„Pohybová gramotnost“ - Atletika pro celou rodinu je projekt Českého atletického svazu (ČAS), ve kterém je propojena aktivita dětí s aktivitami rodičů. Pro zdravý vývoj a získání běžných pohybových dovedností výborně funguje jako motivace a inspirace aktivita rodičů, kteří „jdou příkladem“ a jsou vzorem pro cílovou skupinu projektu.

Cíl projektu: Primárním cílem projektu je zvýšit pohybovou gramotnost u dětí a jejich rodičů. Cílem je dovést rodiče a jejich děti k zodpovědnosti za své zdraví a naučit je, jak správným a pravidelným pohybem působit příznivě na kvalitu svého života. Vedlejším cílem a přidanou hodnotou projektu je i napomáhání ke zlepšení a utužení mezilidských vztahů v rodině, která bude spolu trávit více času sportem.

Po úspěšné pilotní fázi tento projekt rozšiřujeme a zveme do něj dalších 30 oddílů.

Projekt je určen pro rodiče a jejich děti (do věku 11 let). Ve vybraných oddílech/klubech proběhnou společné tréninky rodičů s dětmi, které vyvrcholí soutěžním sportovním odpolednem. Aktivní rodiny se budou moci zapojit i do volnočasové aktivity tj. naučí se, jak společně jednoduše sportovat/atletit.

 

Co musíte udělat, abyste se zapojili do projektu Atletika pro celou rodinu? 
- přihlásit oddíl/klub do projektu – viz formulář níže

- pokud budete vybráni, je povinná účast zástupce/zástupců oddílu/klubu (1 - 2 osoby, nejlépe trenéři přípravek) na školení (termíny níže)

- uspořádat tři společné tréninky rodičů s jejich dětmi (1x trénink listopad/prosinec 2019, 2x trénink jaro 2020) a jedno soutěžní sportovní odpoledne (květen/červen). Min. počet zúčastněných rodin: 15

- určit oddílového garanta projektu pro komunikaci s rodiči během celého rodinného atletění a zároveň komunikaci s ČAS – nutno mj. zaslat zprávy z jednotlivých tréninků a soutěžní akce.

Jakou získáte podporu?
- vyškolení zástupců oddílu (školení je zdarma, placeno je i cestovné)
- finanční podporu 5000 Kč (odměna pro garanta, podpora realizace tréninků a soutěžní akce)
- metodiku a tiskoviny (diplomy, letáky)
- drobné dárky na soutěžní akci
- materiální vybavení (pomůcky)

Závazné termíny:
Projekt bude pilotně probíhat od října 2019 do června 2020.

do  29. 9. 2019                        přihlašování do projektu
30. 9. – 3.10. 2019                  výběr a zveřejnění vybraných oddílů/klubů

19.10. nebo 20.10. 2019         školení zástupců z vybraných oddílů/klubů

                                                (19.10. Praha nebo 20. 10. Brno)
červenec – srpen 2020            zhodnocení projektu

 

Žádosti zde: https://forms.gle/bBncoKhvrQ1zVGCB9

Nezapomeňte vybrat termín a místo školení, kterého se případně zúčastníte.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Koordinátorku projektu Atletika pro celou rodinu Ditu Franklovou:
kontakty: email:
dfranklova@atletika.cz, mobil: 606 934 955

Za projekt Pohybová gramotnost zodpovídá:
Karolína Farská, email:
karolinap@atletika.cz

Vytisknout