přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

28. ledna 2021, 08:58

Organizační pokyny pořadatele – 2. kolo Halové atletické ligy (30.1.2021)

Vstup a pohyb po sportovním areálu

Vstup do sportovního areálu OLYMP CS MV je bránou naproti areálu TK Sparta. Účastníci akce se mohou pohybovat pouze po vymezeném prostoru pořadatelem.

Testování COVID-19

Testování na COVID-19 probíhá v prostoru šaten (naproti atletické hale).

Informace pro vstup do haly a možnosti testování:

https://www.atletika.cz/cas-informuje/informace-ke-vstupu-do-haly-a-moznosti-testovani-h/

Vstup na sportoviště

Vstup do prostor sportovní akce a na sportoviště je povolen pouze osobám s negativním výsledkem na COVID-19. Vstup do rozcvičovací haly a rozcvičovacího tunelu je povolen pouze závodníkům a trenérům na dobu nezbytně nutnou pro rozcvičení před disciplínou.

Vstup do rozcvičovací haly – 2 hodiny před startem disciplíny

Vstup do rozcvičovacího tunelu – 30 minut před startem disciplíny

Vstup do atletické haly – běhy – 15 minut před startem disciplíny, techniky – 30 minut před startem disciplíny

Nošení ochrany horních cest dýchacích

Trenéři, rozhodčí, pořadatelé a zástupci médií musí mít po celou dobu konání akce ve vnitřních prostorách nasazenou ochranu horních cest dýchacích (respirátor, rouška, šátek atd.). V případě nedodržení je pořadatel oprávněn osobu porušující toto nařízení vykázat z vnitřních prostor sportovní akce.

Šatny a sprchy

Šatny a sprchy nejsou v průběhu sportovní akce k dispozici.

Občerstvení

Občerstvení není z důvodu nařízení vlády k dispozici.

Parkování

V areálu OLYMP CS MV je k dispozici 50 parkovacích míst, další parkovací místa účastníků jsou k dispozici na parkovišti v ulici Za Císařským mlýnem (před areálem OLYMP CS MV).

Po ukončení disciplíny všichni závodníci a trenéři závodníků opustí atletickou halu a již se v ní nebudou zdržovat, vyjímaje trenérů, kteří budou mít další svěřence na následující disciplínu.

Trenéři mají zakázaný vstup na plochu po celou dobu konání akce.

V celém areálu platí přísný zákaz kouření.


PSK Olymp Praha

 

Vytisknout