přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

9. září 2019, 14:09

Mistrovství Čech družstev starších žáků a žákyň skupiny B - zpravodaj

Mistrovství Čech družstev žáků a žákyň pořádá z pověření ČAS Hvězda Pardubice v sobotu 14. září 2019.

Soutěže se zúčastní první dvě družstva z krajských přeborů krajů Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a kraje Vysočina.

Přihlášky jsou do čtvrtka 12. 9. 2019 do 20:00 hodin

Na technické poradě budou možné pouze škrty, nebudou umožněny starty mimo soutěž, přihlášky štafet se podávají na poradě na kartičkách

Každé družstvo předloží ŘP řádně vyplněnou soupisku družstva

Základní výšky budou určeny na základě výkonnosti přihlášených závodníků ŘP

Důsledně budou dodržovány maximální počty závodníků - běhy 24 a soutěže v poli 20

(dle Soutěžního řádu družstev – článek 16, písmeno g)

Pro zařazení závodníků do rozběhů a běhů i pro určení pořadí v soutěžích v poli bude rozhodující letošní výkon uvedený ve svazové databázi

Soutěž probíhá podle pravidel atletiky a ustanovení soutěžního řádu

Na mistrovství České republiky postupují první tři oddíly                                                                              

 

Eva Hűblová, řídící soutěže žáků - 605 183 844, eva.hublova@seznam.cz

Eva Studničková, řídící soutěže žákyň -732 839 419, evastudnickova@seznam.cz

Vytisknout