přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

5. dubna 2022, 09:59

Komentář ke schválené směrnici ČAS č. 3/2022 k registraci občanů Ukrajiny

Předsednictvo ČAS na svém zasedání konaném dne 4. dubna 2022 schválilo směrnici ČAS č. 3/2022, kterou se mění směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích, ve znění směrnice ČAS č. 5/2012, směrnice ČAS č. 4/2014, směrnice ČAS č. 5/2017 a směrnice ČAS č. 4/2021.

Podle čl. 1 odst. 2 písm. b) této směrnice mohou být počínaje 5. dubnem 2022 registrováni v ČAS i občané Ukrajiny, kterým bylo poté, co museli dne 24. února 2022 nebo po tomto datu v důsledku vojenské invaze ruských ozbrojených sil opustit Ukrajinu, uděleno oprávnění k pobytu na území ČR [1]. Aby byla tato registrace provedena, stačí doručit do sídla ČAS pouze výtisk vyplněného elektronického formuláře „Přihláška k registraci“ a doklad o zaplacení poplatku za registraci, který činí 200 Kč, tedy stejné podklady jako při žádosti o registraci občana ČR. Takto provedená registrace bude zatím platit do 31. března 2023.

Co se týče startu občanů Ukrajiny registrovaných v ČAS v soutěžích, pak:

- ve všech nemistrovských soutěžích není jejich start nijak omezen,

- v mistrovských soutěžích družstev a jednotlivců řízených KAS a PAS je rozhodnutí o jejich startu zcela v kompetenci příslušného KAS a PAS, přičemž Předsednictvo ČAS doporučuje jejich start v těchto soutěžích nijak neomezovat,

- v mistrovských soutěžích družstev řízených ČAS není jejich start rovněž nijak omezen, nebudou považováni za závodníky hostující v soutěžícím oddílu podle části třetí směrnice ČAS č. 8/2009, o registrovaných sportovcích, ve znění pozdějších předpisů, ani za cizince registrované v soutěžícím oddílu podle ustanovení čl. 19 této směrnice,

- v mistrovských soutěžích jednotlivců řízených ČAS - mistrovství ČR, budou považováni za cizince, kterým může v případech hodných zvláštního zřetele povolit start technický delegát [2].

 

[1] Předsednictvo ČAS doporučuje atletickým klubům a oddílům registrovat jen občany Ukrajiny narozené v roce 2012 a dříve, Ukrajince narozené v roce 2013 a později stačí pouze evidovat

[2] V podstatě se to bude může týkat jen reprezentantů Ukrajiny pokoušejících se o splnění entry standardů pro mistrovství světa a mistrovství Evropy, u kterých o to požádá Federace lehké atletiky Ukrajiny

 

Dr. Ladislav Kňákal
předseda Organizační komise ČAS

Vytisknout