přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

14. ledna 2022, 09:00

Informace technického delegáta a pořadatele PP ve vícebojích

Vzhledem k velkému počtu přihlášených a omezeními souvisejícími s pandemií Covid 19 rozhodl technický delegát Přeboru Prahy v halových vícebojích následovně:

1) kategorie žákyň

- k soutěži jsou vybrány pouze závodnice pražských atletických oddílů

- za každý pražský atletický oddíl mohou startovat pouze 3 závodnice

- jména startujících nahlásí oddíly emailem na j.ruda@volny.cz nejpozději do soboty 15.1.2022 do 12hodin

2) kategorie dorostenek

- k soutěži jsou vybrány pouze závodnice pražských atletických oddílů

3) kategorie juniorek a žen

- k soutěži jsou vybrány všechny přihlášené závodnice

4) mužské kategorie (žci, dci, jři, muži)

- k soutěži jsou vybráni všichni přihlášení závodníci

 

Žádáme závodníky, trenéry, aby případné předem známé nenastoupené starty nahlásily SMS zprávou na 602245359 nebo na email j.ruda@volny.cz.

 

Časový pořad:

- čas startu první disciplíny je neměnný

- start dalších disciplín bude průběžně upravován

- sobotní vstup do haly je neměnný

- nedělní vstupy = 8:30 žky, dky, žci, 9:30 jky, Ž, 10:00 dci, jři, M

Pohyb závodníků v hale a přilehlých prostorách

- bude koordinován technickým delegátem

- po ukončení jednotlivé disciplíny jsou povinni závodníci a závodnice opustit halu, mohou využít přilehlé prostory – šatny, chodby

Informace pro trenéry

- maximální počet trenérů je 2 za jeden atletický oddíl (jmenovitý seznam zašlete dnes 14.1. do 20hodin na email j.ruda@volny.cz)

- nad tento počet se mohou trenéři, rodiče nahlásit do technické čety – zvedání laťky, vracení koulí, hrabání písku (nahlaste se dnes 14.1. do 20hodin), následně bude udělán výběr a budete informováni

- trenéři jsou povinni v hale v průběhu závodů sedět a používat respirátor

 

Pořadatel žádá všechny účastníky závodů o dodržování výše uvedených pokynů, opatření a platných nařízení vlády ČR v souvislostí s pandemií Covid – 19.

 

Jan Ruda, technický delegát
mobil: 602245359, j.ruda@volny.cz

Vytisknout