přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

14. listopadu 2016, 11:26

Informace pro předsedy AO / AK k Programu VIII - aktualizováno

V Praze dne 7. listopadu 2016

Vážený pane předsedo,
Vážená paní předsedkyně,

    v letošním roce MŠMT opět vyhlásilo Program VIII Organizace sportu ve sportovních klubech.    
Uplatnit žádost mohou TJ/SK či atletické kluby pouze přímo na MŠMT dle pokynů uvedených na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019. Doporučujeme si před zahájením vyplňování žádosti prostudovat podrobně všechny materiály uvedené v přílohách (především materiály „Neinvestiční dotační programy“ a „Účelová určení“). Předsedy atletických oddílů pak vyzýváme, aby ověřili, že TJ/SK jejíž jsou jejich AO součástí, bude žádost o dotaci z Programu VIII podávat a že v žádosti budou obsaženy všechny údaje o členské základně jejich AO. Ponecháváme pak na úvaze předsedů těchto AO, zda v průběhu roku 2017 zajistí, aby poskytnutá dotace TJ/SK z Programu VIII byla v odpovídající míře použita pro činnost jejich AO.
Pro zařazení do dotačního řízení odboru sportu MŠMT je žadatel povinen se nejprve zaregistrovat v elektronickém systému IS-SPORT na adrese http://is-sport.msmt.cz. Po řádné registraci obdržíte e-mail s uživatelským jménem a heslem. Pod tímto uživatelským jménem a heslem je možné se do systému opakovaně přihlašovat. MŠMT doporučuje pro další přihlašování heslo změnit.
Následně je nutno vyplnit údaje o organizaci (nastavení uživatele, nastavení organizace a vložit požadované dokumenty o organizaci, vyplnit zástupce organizace). Zvláště při zadávání dokumentů organizace je třeba postupovat přesně podle návodu MŠMT uvedeném v prezentaci na této adrese http://www.msmt.cz/sport-1/zmena-terminu-podavani-zadosti-v-ramci-3-kola-statni-podpory.
Teprve po řádném vyplnění údajů o organizaci se Vám umožní vstup k podávání projektů – klepněte na „Projekty“.
TJ/SK a atletickým klubům je umožněno podat žádost pouze v Programu VIII. Opět je nutné vyplnit všechny požadované části žádosti (OPRAVA: obsahové vymezení požadavku, ekonomika žádosti, zdroje financování, členská základna, kontaktní spojení – gestor, sport, přílohy žádosti - seznam mládeže do 18 let včetně roku narození, rozpočet projektu). V případě úplného vyplnění se Vám u všech částí objeví „zelená fajfka“. Při každém přechodu na další část žádosti je vždy nutné daný krok uložit. Důrazně doporučujeme, abyste při zadávání projektu pečlivě zvážili zadání údajů o
a)    dětech a mládeži cvičících v průběhu školního roku 1x týdne
b)    dětech a mládeži cvičících v průběhu školního roku alespoň 2 x týdně, a navíc se pravidelně účastnících sportovních soutěžích
Tyto údaje za všechny podané žádosti – ačkoliv jsou v zadání projektu označeny jako nepovinné – budou při rozhodování o celkové alokaci finančních prostředků pro Program VIII brány v potaz.
Po důsledné kontrole náhledu projektu je možné projekt uzavřít a následně podat. Doporučujeme si však udržovat projekt v oblasti „rozpracovaných projektů“ a až po definitivní kontrole ho odeslat na MŠMT (zelené pole „uzavřít a podat hotový projekt“). Dokud není žádost odeslána, je možné ji kdykoliv upravovat. Podaný projekt je již nevratný. Poté je nutné elektronicky podaný uzavřený projekt vytisknout, nechat podepsat statutárním zástupcem a odeslat poštou nebo prostřednictvím ID datové schránky s potřebnými přílohami (vč. jmenného seznamu dětí a mládeže do 18 let a datem narození) na MŠMT.
Na základě požadavku vzneseného na Setkání s atletickými kluby a oddíly v Dříteči dne 25. – 27.11.2016 sdělujeme upřesňující informaci k dokumentaci o organizaci:
Dokladem o přidělení IČ se rozumí úplný výpis ze spolkového rejstříku.


Mezní termín podání žádosti je 30. listopad 2016 15. prosince 2016 ve 24:00 hodin (po tomto termínu bude systém uzavřen).
V případě potřeby jsou Vám pro konzultace k dispozici ekonomka ČAS Ing. Martina Renzová (606 854 774) a předseda ekonomické komise ČAS Ing. Jiří Topinka topinka.jiri@dk-topinka.cz.
    V případě potřeby budeme kluby a oddíly informovat o dalších zkušenostech s vyplněním žádosti.

Ing. Jiří Topinka v.r.          Ing. Tomáš Janků v.r.   Oldřich Zvolánek v.r.          Ing. Martina Renzová
předseda EK ČAS            ředitel ČAS                    místopředseda ČAS          ekonomka ČAS
Vytisknout