přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

9. července 2012, 12:00

Informace pro oddíly/kluby, které žádají o přidělení sportovního střediska (SpS) pro období 2013 - 2014

Žádost o přidělení sportovního střediska může podat atletický oddíl/klub, který je přihlášen k činnosti u ČAS. Oddíl/klub by měl splňovat podmínky uvedené v Prováděcím pokynu ČAS k činnosti sportovních středisek atletiky platném od 19. 3. 2012. Navíc bude vyžadována finanční spoluúčast oddílu ve výši 30 % celkové roční dotace, která bude oddílu přidělena.

Žádost se podává formou vyplněného formuláře.

Formulář zasílá atletický oddíl/klub od 1. 10. 2012 do 15. 10. 2012 (datum poštovního razítka). Vzhledem k tomu, že jsou na žádosti nutné podpisy zástupců oddílu/klubu a příslušného KAS/PAS, budou přijímány pouze žádosti zaslané poštou. Vyplněné formuláře zasílejte na Český atletický svaz, Diskařská 100, Praha 6, 160 00, Iveta Rudová, svazová trenérka mládeže.

Formulář k zařazení do systému SpS najdete zde:Přílohu k formuláři najdete zde:


Platný prováděcí pokyn k činnosti SpS najdete zde

Předběžnou žádost o přidělení SpS, je nutné zaslat elektronicky do 31. 8. 2012 na email irudova@atletika.cz . V žádosti musí být uvedena přesná adresa oddílu/klubu a kontakt na zodpovědnou osobu (jméno, příjmení, telefon, email).

Postup při výběru dislokace SpS:
•    kontrolní návštěvy vybraných stávajících SpS a nově žádajících oddílů/klubů (září, říjen)
•    zhodnocení činnosti stávajících SpS a návrhů zařazení nových SpS při oponenturách ČPTM (říjen -listopad 2012)
•    projednání žádostí a vytvoření návrhu dislokace SpS pro období 2013-2014 Komisí mládeže ČAS (prosinec 2012)
•    předložení návrhu a jeho schválení Předsednictvem ČAS (prosinec 2012)
•    oznámení dislokace SpS pro následující období prostřednictvím www.atletika.cz do 15. 12. 2012 (včetně finančního zajištění – pouze pokud bude známa podpora projektu od MŠMT pro rok 2013)

Žádosti nepodávají oddíly, u kterých je v současné době zřízeno SpS. Oddíly budou obhajovat setrvání v systému při oponenturách (říjen – listopad 2012). Oddíly, které budou požadovat setrvání v systému, musí splnit podmínky uvedené v prvním odstavci tohoto oznámení.
Žádost může podat i oddíl, u kterého bude od 1.9. 2012 zřízeno doplňkové pracoviště sportovního střediska (SpS DP), pokud žádá změnu z SpS DP na SpS.

Informace k problematice: Iveta Rudová, irudova@atletika.cz, tel.: 602 946 212.


za KM ČAS
D. Bor, předseda
I. Rudová, svazová trenérka mládeže

Formuláře a přílohy vytvořil: Martin Svoboda, člen KM ČAS

Vytisknout