přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

4. června 2019, 12:05

Informace pro atletické oddíly a kluby o zapsání údajů do Rejstříku sportu MŠMT

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (dále jen „Rejstřík“), jenž Ministerstvo školství, mládeže a Tělovýchovy (MŠMT) zavedlo v roce 2018 v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, vzniká pro všechny sportovní organizace povinnost zapsat do Rejstříku údaje o organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních.

Rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jenž slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních, jehož správcem je MŠMT.

Sportovní organizace, v níž jsou sdruženy jiné sportovní organizace, byly povinny zapsat údaje do Rejstříku do 31. 12. 2018, což Český atletický svaz učinil.

V současné době jsou ostatní sportovní organizace povinny zapsat údaje do Rejstříku do 30. 6. 2019, což se týká právě atletických klubů i atletických oddílů.

Český atletický svaz proto nabízí atletickým klubům a oddílům možnost zaslání CSV souboru sportovců a trenérů ve struktuře danou MŠMT. V případě zájmu mohou AK/AO kontaktovat pana Ondřeje Bendu (email: obenda@atletika.cz, tel: 233 014 404), který jim na požádání zašle vygenerovaný CSV soubor pro jejich organizaci z Registračního systému ČAS (k datu 31.5.2019).

Před nahráním údajů do tohoto Rejstříku je však nejprve nutné sportovní organizaci zaregistrovat. Po zaslání přihlašovacích údajů a přihlášení bude sportovní organizace moci nahrát do Rejstříku údaje o svých sportovcích a trenérech.

Na základě uvedených údajů v Rejstříku by již od roku 2020 měly být rozdělovány finanční prostředky od MŠMT v rámci Programu MŮJ KLUB.

Více informací o Rejstříku včetně manuálu, naleznete na https://rejstriksportu.msmt.cz/.

 

Vytisknout