přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

14. května 2018, 09:24

Informace pořadatelům soutěží

Soutěžní komise ČAS doporučuje atletickým klubům a oddílům, aby pro jimi pořádané soutěže využívaly certifikovaná plně automatická časoměrná zařízení (dále jen „cílová kamera“)
a kalibrované větroměry, jejichž seznam naleznete na http://www.atletika.cz/clenska-sekce/oddily/certifikovana-zarizeni1/

Povinnost používat cílovou kameru s platnou certifikací, ne starší než 4 roky, pramení z pravidla 165.14 Pravidel atletiky a povinnost používat kalibrovaný větroměr je dána pravidlem 163.8 Pravidel atletiky a pro soutěže ČAS i soutěžním řádem družstev čl. 9 a).

Podle pravidla 165.19 Pravidel atletiky je před začátkem závodu povinen vedoucí rozhodčí cílové kamery ve spolupráci s vrchním rozhodčím pro běhy na dráze a startérem zkontrolovat funkčnost cílové kamery tzv. „nulovým“ testem.

V případě překonání českého rekordu v bězích je podmínkou jeho uznání použití certifikované cílové kamery a u běhů do 200 m, včetně, i použití kalibrovaného větroměru.

V případě překonání českého rekordu ve skoku do dálky a trojskoku je podmínkou jeho uznání použití kalibrovaného větroměru.

Od pátku 18. května 2018 jsou pořadatelé povinni vyplnit v propozicích, zda budou využívat kalibrovaných kamer a větroměrů pro měření svých závodů, či nikoliv. Ve výsledcích pak doplní ze seznamu kalibrovaných zařízení konkrétní typ zařízení. Na závody, které byly pořádány, nebo jejichž propozice byly vloženy před tímto datem, se tato doporučení nevztahují.

Soutěžní komise ČAS zároveň doporučuje využívat pro kontrolu náčiní používaného při soutěžích sady, které byly zapůjčeny každému KAS/PAS. Tyto sady mají platné kalibrační protokoly a mají pomáhat zajistit regulérnost všech soutěží.

 

Ing. Ondřej Veverka                                                              Mgr. David Bor

předseda soutěžní komise ČAS                                            vedoucí soutěžního oddělení ČAS

 

Vytisknout