přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

20. srpna 2019, 11:03

Informace o změnách spojených s dotační politikou státu v oblasti sportu

Vážení sportovní přátelé,

na základě dopisu od náměstka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Karla Kováře Ph.D. bychom Vás rádi informovali o změnách spojených s dotační politikou státu v oblasti sportu.

Od 1.8.2019 vzniká Národní sportovní agentura (dále jen „Agentura“), která od 1.1.2020 přebírá od MŠMT kompetence v oblasti státní politiky ve sportu a bude připravovat a vyhlašovat programy na rok 2021 a další roky. Pro rok 2020 bude naposledy MŠMT vyhlašovat dotační výzvy na podzim 2019, od následujícího roku bude toto již v kompetenci Agentury.

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (dále jen „Rejstřík“) bude do 31.5.2020 veden MŠMT, následně tento Rejstřík převezme Agentura.

Se vznikem Agentury vstupují v platnost u Rejstříku některé změny s tím spojené. Od 31.7.2019 budou povinné údaje do Rejstříku zapisovat nikoliv nadřízené sportovní organice (ČAS, ČUS…), ale pouze jednotlivé sportovní organizace (např. sportovní kluby a tělovýchovné jednoty), pokud jsou žadateli o dotace ze státního rozpočtu a současně se jako hlavním identifikačním údajem u fyzických osob uvádí rodné číslo.

1. Nová zákonná povinnost pro sportovní kluby, tělovýchovné a tělocvičné jednoty: spravovat samostatně údaje o sportovní organizaci v rejstříku a bezodkladně provádět změny. Ministerstvo bude přistupovat k zákonné lhůtě přiměřeně okolnostem tak, aby bylo reálné uvedené údaje nebo jejich změny řádně zapsat.

2. Nová zákonná povinnost pro sportovní organizace: jako identifikační údaj uvádět v rejstříku rodná čísla.

Dosud zapsaná sportovní zařízení do Rejstříku nemohou být v tuto chvíli shromažďována, a tudíž tyto údaje nemohou být použity pro poskytnutí dotace na rok 2020. Shromažďování těchto údajů do Rejstříku bude možné provést až po nabytí účinnosti předpokládané vyhlášky vydanou Agenturou.

Český atletický svaz nabízí atletickým oddílům a klubům poskytnout pomoc s nahráním údajů do Rejstříku. Po nastavení Rejstříku pro zadávání rodných čísel bude pro kluby umožněno stáhnout předepsaný CSV soubor z Registračního systému ČAS (tak jako to již lze pro potřeby České unie sportu) a je tedy nutné doplnit všechny požadované údaje do tohoto systému. V případě pomoci mohou AK/AO kontaktovat pana Ondřeje Bendu (email: obenda@atletika.cz, tel: 233 014 404).

Vytisknout