přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

27. ledna 2020, 15:20

Ekonomické informace 2020

Stanovení výše členského příspěvku ČAS pro rok 2020 a jeho splatnosti

Výbor ČAS podle článku VII odstavec 3 písmeno f) Stanov ČAS stanoví pro rok 2020 sazbu členského příspěvku takto

  • Každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny
  • Každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí dále za každého evidovaného člena 100 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 9/2019 k 1. 1. 2020.

Předsednictvo ČAS zajistí provedení výpočtu členských příspěvků pro jednotlivé atletické oddíly a atletické kluby bez zbytečného odkladu po zjištění stavu evidence členské základny a zajistí zveřejnění vypočtených členských příspěvků na webu Českého atletického svazu www.atletika.cz. Atletické oddíly a atletické kluby uhradí členské příspěvky nejpozději do 31. března 2020.

 

PŘEHLED  SPECIFICKÝCH  SYMBOLŮ PRO  PLATBY  POŠTOVNÍ  POUKÁZKOU  NEBO  BANKOVNÍM  PŘEVODEM  PRO  ROK  2020

Spec. symbol Druh platby poznámka
01 členský příspěvek atletického oddílu   500 Kč  za 1 oddíl + 100 Kč za každého evidovaného člena dle evidence členské základny vykázané podle směrnice ČAS č. 9/2019 k 1. 1. 2020 výše členského příspěvku pro rok 2020 schválena Výborem ČAS dne
22. 11. 2019
02 poplatek za registraci sportovce      100 Kč  za 1 registraci sportovce  
03 poplatek za obnovu registrace        50 Kč  za 1 obnovu registrace  
04 poplatek za přestup      100 Kč  za 1 přestup  
05 poplatek za hostování      100 Kč  za 1 hostování  
06 poplatek za registrace cizince      100 Kč  za 1 registraci cizince  
07 poplatek za povolení účasti v soutěži družstev v zahraničí      500 Kč  za 1 závodníka  

Poplatky pod specifickým symbolem 02 - 07 vyplývají ze Směrnice ČAS o registrovaných sportovcích 6/2017 ze dne 1. 1. 2018, Čl. 25

Platby je možné posílat poštovní poukázkou nebo bankovním převodem na účet ČAS:

číslo účtu: 153150982/0300

 VARIABILNÍ SYMBOL  =  ČÍSELNÝ KÓD ODDÍLU

 SPECIFICKÝ SYMBOL  =  DRUH PLATBY  (VIZ TABULKA NAHOŘE)


Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro KAS v roce 2020

Předsednictvo Českého atletického svazu dne 26. března 2020 schválilo:

  • Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro KAS v roce 2020

 

Výpočet finanční úplaty pro Krajské atletické svazy v roce 2020

 

Pravidla pro rozdělení finančních prostředků a finanční úplatu pro AO/AK v roce 2020

Předsednictvo Českého atletického svazu dne 18. dubna 2020 schválilo:

  • Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby za zajištění účasti družstev dospělých v soutěžích extraligy mužů a žen, I. ligy mužů a žen a II. ligy mužů a žen v roce 2020

  • Kritéria pro rozdělení finančních příspěvků z darů přijatých od Českého olympijského výboru mezi atletické oddíly a kluby a hlavní podmínky jejich přiznání a použití pro rok 2020

  • Pravidla pro stanovení finanční úplaty za účast v soutěžích družstev mládeže mezi atletické kluby a oddíly v roce 2020

Vytisknout