přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

8. dubna 2019, 10:10

Ekonomické informace 2019

Výbor Českého atletického svazu dne 17. listopadu 2018 schválil.

  • pravidla pro stanovení finanční úplaty pro KAS (PAS) v roce 2019

  • výpočet pro KAS (PAS) 2019

  • pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby za zajištění účasti družstev dospělých v soutěžích extraligy mužů a žen, I. ligy mužů a žen a II. ligy mužů a žen v roce 2019 (část A) a pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby za zajištění zpracování osobních údajů a zaslání povinné dokumentace v roce 2019 (část B) - upřesnění schváleno Výborem ČAS dne 6. 4. 2019

  • pravidla pro stanovení finanční úplaty za účast v soutěžích družstev mládeže mezi atletické oddíly a kluby pro rok 2019

Výbor ČAS dne 17. 11. 2018 podle článku VII odstavec 3 písmeno g) Stanov ČAS stanovil sazbu členského příspěvku pro atletické kluby a oddíly pro rok 2019 takto:

  • každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí 500 Kč bez ohledu na velikost své členské základny
  • každý atletický oddíl nebo atletický klub uhradí dále za každého evidovaného člena 100 Kč. Pro účely výpočtu členského příspěvku se vychází z počtu evidovaných členů vykázaných ve stavu evidence členské základny podle směrnice ČAS č. 3/2016 k 1. 1. 2019.

Členský příspěvek uhradí atletické kluby a oddíly nejpozději do 31. 3. 2019, výši vypočteného členského příspěvku naleznete zde 
(k 24. 4.2019):

Členský poplatek se hradí převodem na číslo účtu 153150982/0300

variabilní symbol = číslo klubu/oddílu (viz tabulka zveřejněná na webu ČAS po výpočtu)

specifický symbol = 01       

 

Martina Renzová
vedoucí ekonomického oddělení ČAS

 

Vytisknout